Trợ Giúp Thêm cho Khách Hàng của SCE Gặp Khó Khăn với Hóa Đơn Năng Lượng

Ngân quỹ bổ sung sẽ mang lại lợi ích cho những khách hàng cư dân nào hội đủ điều kiện nhờ khoản trợ cấp một lần và trợ giúp trả nợ hóa đơn quá hạn.

Southern California Edison đang có thêm trợ giúp cho khách hàng cư dân đang gặp khó khăn với hóa đơn năng lượng:

 • Miễn trả nợ: SCE đang phân phát khoản tài trợ liên bang 218 triệu Mỹ Kim để giúp khách hàng có số nợ hóa đơn quá hạn tích lũy từ ngày 4 tháng Ba, 2020 đến ngày 31, tháng Mười Hai, 2021, cứu trợ cho những khó khăn về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Khoảng 348,000 khách hàng cư dân còn hiệu lực của SCE, kể cả những người đã ghi danh tham gia Community Choice Aggregators (Lựa Chọn Tích Lũy Cộng Đồng), sẽ nhận được tín dụng một lần trên hóa đơn tháng Giêng hoặc tháng Hai để giảm một phần số nợ hóa đơn quá hạn. Khách hàng không cần phải làm gì thêm.
 • Khoản trợ cấp một lần: Kể từ ngày 1 tháng Giêng Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng phi lợi nhuận (EAF) của SCE đã tăng số tiền trả tối đa lên $200 và $300 cho các căn nhà chạy hoàn toàn bằng điện (tăng lần lượt từ $100 và $200). Được tài trợ bởi các khoản đóng góp của nhân viên và khách hàng SCE, EAF có khoản hỗ trợ một lần để giúp khách hàng cư dân hội đủ điều kiện trả hóa đơn năng lượng. Có sẵn đơn ghi danh EAF tại các tổ chức phi lợi nhuận trên khắp khu vực dịch vụ của SCE.

  Bà Lisa D. Cagnolatti, phó chủ tịch cấp cao phụ trách Dịch Vụ Khách Hàng của SCE cho biết: “SCE nhận thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ càng nhiều càng tốt cho khách hàng và cộng đồng đang gặp khó khăn với áp lực lạm phát kéo dài. SCE sẵn sàng giúp đỡ với các lựa chọn, bao gồm miễn trả nợ và giảm giá hóa đơn cho khách hàng hội đủ điều kiện, sắp xếp trả hóa đơn để khách hàng có thể trả nợ hóa đơn quá hạn trong một khoảng thời gian, cũng như các công cụ và chương trình khác giúp khách hàng tiết kiệm năng lượng và quản lý hóa đơn.”

  Sự hỗ trợ này sẽ giúp nhiều khách hàng của SCE vì giá gas thiên nhiên tăng ảnh hưởng đến các công ty tiện ích và khách hàng trên khắp California và toàn quốc.

  SCE mua hơn 80% lượng điện cung cấp cho khách hàng từ các thị trường năng lượng bán sỉ, bao gồm cả điện từ các nhà máy điện chạy bằng gas thiên nhiên. Khi giá thị trường gas thiên nhiên tăng, giá điện do các nhà máy đó tạo ra cũng tăng theo. SCE chuyển trực tiếp các chi phí tăng thêm khi mua năng lượng cho khách hàng mà không tăng thêm lợi nhuận cho hãng.

  Chương Trình Trả Nợ Hóa Đơn của California (CAPP)

  Khoản giảm nợ được phân phát cho khách hàng là định mức năm 2023 của SCE từ Chương Trình Trả Nợ Hóa Đơn của California (CAPP), cung cấp khoảng 1 tỷ Mỹ Kim tài trợ liên bang từ Đạo Luật Chương Trình Cứu Trợ Hoa Kỳ năm 2021 để giúp trả các hóa đơn năng lượng quá hạn. Chương trình được quản lý bởi Bộ Dịch Vụ và Phát Triển Cộng Đồng (CSD) của tiểu bang.

  Những khách hàng nhận quyền lợi CAPP sẽ nhận được thư thông báo từ SCE qua đường bưu điện Hoa Kỳ và có thông báo in sẵn trên bản sao kê hóa đơn, cho biết khoản tiền đã được tính vào trương mục của họ.

  Những khách hàng của SCE nhận quỹ miễn nợ CAPP năm nay có số nợ trong trương mục được tích lũy toàn bộ hoặc một phần trong thời gian giãn nợ hóa đơn đại dịch COVID-19 theo quy định của CSD. Mỗi người sẽ nhận được số tiền tín dụng hóa đơn khác nhau và được tính toán theo hướng dẫn của CSD.

  Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (EAF)

  Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng của SCE hợp tác với United Way of Greater Los Angeles và hơn 80 tổ chức phi lợi nhuận trên khắp khu vực dịch vụ của SCE nơi khách hàng có thể được giúp đỡ khi nộp đơn xin hỗ trợ. Kể từ khi được thành lập vào năm 1982, EAF đã giúp đỡ hơn 300,000 gia đình. Mỗi năm, công ty mẹ của SCE, Edison International, đã có khoản đóng góp đối ứng lên đến $2,000 với các khoản đóng góp của nhân viên.

  Hãy ghé vào sce.com/eaf và bấm vào “How to Apply - Get Assistance (Cách Ghi Danh - Nhận Hỗ Trợ).” Để biết thêm thông tin về CAPP, vui lòng ghé vào csd.ca.gov/Pages/CAPP.aspx.

  Để biết thêm thông tin về các lựa chọn trợ giúp khác để trả hóa đơn của SCE, xin ghé vào
  sce.com/billhelp.