SCE Nâng Cấp Hệ Thống Tính Hóa Đơn cho Khách Hàng

Hệ thống mới sẽ giúp nhân viên tổng đài đáp ứng nhu cầu của khách hàng hữu hiệu hơn.

Khi Southern California Edison chuyển sang hệ thống thông tin khách hàng và tính hóa đơn mới trong tháng Tư, khách hàng có thể thấy có một vài thay đổi.

Bà Jill Anderson, phó chủ tịch cao cấp đảm trách Dịch Vụ Khách Hàng của SCE cho biết: “Cải tiến thấy rõ nhất là tất cả khách hàng sẽ có số trương mục mới, tiền trả hóa đơn của họ sẽ được đăng theo thời gian thực trên SCE.com và họ sẽ có thể vào xem thông tin về trương mục theo thời gian thực trên mạng khi giao dịch với tổng đài SCE.”

Những khách hàng sử dụng tính năng trả hóa đơn trên mạng từ ngân hàng để trả hóa đơn điện nên cập nhật số trương mục SCE của họ trên trang mạng của ngân hàng. Bà Anderson nói thêm: “Quý vị đừng lo. Nếu quý vị quên, chúng tôi vẫn có thể duyệt khoản tiền trả hóa đơn bằng số trương mục cũ.”

Những khách hàng sử dụng tính năng autopay (trả tự động) của SCE.com hoặc trả qua thư sẽ không cần cập nhật số trương mục vì những thay đổi này.

Một số dịch vụ khách hàng của SCE tạm thời không có sẵn

Vào ngày 30 tháng Ba, khi công ty bắt đầu chuyển sang hệ thống mới, một số dịch vụ trên mạng, dịch vụ tự động trên điện thoại và tổng đài phục vụ khách hàng tạm thời không có sẵn. Chẳng hạn, trong thời gian này, khách hàng sẽ không thể trả hóa đơn hoặc vào thông tin trương mục trên điện thoại hoặc trên mạng.

Dự đoán rằng tất cả mọi dịch vụ sẽ được mở trở lại vào ngày 6 tháng Tư.

Ông Marc Ulrich, phó chủ tịch Ban Điều Hành Dịch Vụ Khách Hàng của SCE cho biết: “Trong khi nâng cấp hệ thống, khách hàng sẽ không cần phải trả hóa đơn, và sẽ không áp dụng lệ phí chậm trả hóa đơn. Chúng tôi đã điều chỉnh chu kỳ trả hóa đơn của khách hàng để không có hóa đơn nào đến hạn phải trả trong thời gian này.”

Mặc dù những điều chỉnh chút ít về chu kỳ trả hóa đơn có thể tạm thời ảnh hưởng tới khoản tiền được tính trên hóa đơn của khách hàng, biểu giá mà họ trả tiền điện sẽ không thay đổi vì việc cập nhật hệ thống này. Những khách hàng vẫn muốn trả hóa đơn vào lúc này có thể gửi tiền trả qua U.S. mail (bưu điện Hoa Kỳ).

Trong thời gian chuyển đổi, khách hàng sẽ vẫn có thể gọi hỗ trợ khách hàng tại số 1-800-655-4555 để bắt đầu hoặc ngừng dịch vụ điện tử hoặc hủy chọn lựa trả hóa đơn trực tiếp, và nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ sẵn sàng giúp đỡ những khách hàng chương trình Y Tế Căn Bản và khách hàng trong tình trạng khẩn cấp của Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè. Khách hàng cũng có thể gọi số 1-800-611-1911 để báo mất điện hoặc để biết thông tin về việc mất điện đang xảy ra.

Khi việc chuyển đổi hoàn tất và mọi dịch vụ trở lại bình thường, những khách hàng gọi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng có thể cần chờ lâu hơn vào lúc đầu trong khi những nhân viên đang làm quen với hệ thống mới. Ông Ulrich nói thêm: “Chúng tôi vẫn biết việc chuyển đổi này tạm thời có thể không thuận tiện cho khách hàng, nhưng kết quả là nhân viên phục vụ khách hàng sẽ được trang bị kỹ thuật tân tiến nhất để giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng hữu hiệu hơn”.

Hệ thống mới đáng tin tưởng hơn, cải thiện độ hữu hiệu, nâng cao an ninh và giảm chi phí bảo dưỡng. Tất cả các dịch vụ sẽ trở lại vào ngày 6 tháng Tư, nhưng chúng tôi khuyến khích quý khách chờ tới tuần sau mới nên gọi cho nhân viên phục vụ khách hàng để khỏi phải chờ đợi lâu trên đường dây.

Để biết thêm thông tin về nâng cấp và tiến độ nâng cấp, quý khách có thể vào trang sce.com/helpcenter.