SCE Đề Nghị Giảm Hóa Đơn cho Khách Hàng Lợi Tức Thấp

CPUC đang làm thủ tục cân nhắc thay đổi cách tính phí dịch vụ điện cho khách hàng.

Cung cấp cứu trợ hóa đơn cho hàng triệu khách hàng lợi tức thấp là trọng tâm của một đề nghị mà Southern California Edison đệ trình hôm nay lên Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Đề nghị này cũng sẽ giảm số tiền mà tất cả khách hàng cư dân phải trả cho mỗi kilowatt giờ điện trong khi tăng sự minh bạch trong hóa đơn của họ.

Do một đạo luật tiểu bang được thông qua gần đây (
Dự Luật Hội Đồng 205), ủy ban đang làm thủ tục để áp dụng một khoản phí cố định trên hóa đơn điện, dựa trên mức lợi tức của gia đình. Điều này có nghĩa là khách hàng từ các gia đình lợi tức thấp sẽ trả một khoản phí cố định thấp hơn so với khách hàng từ các gia đình có lợi tức cao hơn.

Ông Steven D. Powell, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của SCE cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng khách hàng đang phải đối mặt với đủ loại chi phí gia tăng và chúng tôi đang cố gắng để giữ cho các hóa đơn của khách hàng ở mức có thể kiểm soát được. SCE tin rằng một khoản phí cố định dựa trên mức lợi tức sẽ mang lại lợi ích cho hàng triệu khách hàng, đặc biệt là những người cần được giảm hóa đơn năng lượng nhiều nhất. Điều này cũng sẽ giúp nhiều người dân California dễ dàng mua được các công nghệ năng lượng sạch hơn.”

Cách thức hoạt động

Thủ tục này sẽ tập trung vào việc tính hóa đơn điện dựa trên hai khoản phí chính:

  • Một khoản phí cố định hàng tháng để trang trải một số chi phí cố định khi cung cấp dịch vụ điện. Ví dụ, chi phí xây dựng, bảo dưỡng và vận hành mạng lưới điện một cách an toàn, cung cấp hỗ trợ khách hàng và chi phí cho chương trình khuyến khích của tiểu bang để giúp khách hàng hội đủ điều kiện về lợi tức và các chương trình tiết kiệm năng lượng.
  • Một khoản phí năng lượng dựa trên lượng điện mà khách hàng sử dụng trong quãng thời hạn lập hóa đơn.

Mặc dù những điều này sẽ không cho thấy các khoản phí mới hoặc phí phụ thêm, nhưng các khoản phí này sẽ thiết lập lại công thức tính hóa đơn điện.

Theo đề nghị này, khoảng
1.2 triệu khách hàng lợi tức thấp của SCE sẽ được giảm trung bình 16%-21% tiền trả hóa đơn, và khoảng một nửa số khách hàng của SCE sẽ thấy số tiền trả hóa đơn thấp hơn, giả sử rằng họ không có thay đổi nào trong việc sử dụng điện. Giá cho mỗi đơn vị điện tiêu thụ (kilowatt-giờ) sẽ giảm khoảng 33% cho tất cả khách hàng cư dân.

Đề nghị này cũng hướng dẫn khoản phí cố định hàng tháng cho khách hàng lợi tức thấp của SCE ở mức $15 nhưng không lớn hơn $20; và khoản phí cố định cao nhất, cho khách hàng ở trong 19% người có lợ tức cao nhất, là $85.

Nếu được thông qua, đề nghị này sẽ giúp khách hàng dễ dự đoán hóa đơn hàng tháng của mình hơn để lập kế hoạch chi dùng. Làm như vậy cũng sẽ hỗ trợ các chính sách về khí hậu và năng lượng của California khi sử dụng các công nghệ năng lượng sạch, như xe điện và máy bơm nhiệt, hợp túi tiền hơn, đặc biệt là cho các gia đình lợi tức thấp.

Đề nghị này hướng dẫn việc xác minh lợi tức của khách hàng sẽ được quản lý bởi cơ quan tiểu bang hoặc đệ tam nhân đủ trình độ, độc lập; các công ty tiện ích sẽ không quản lý và cũng không được trực tiếp vào xem các dữ liệu đó.

Dự đoán thủ tục này sẽ kéo dài đến giữa năm 2024.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về công việc của SCE để giảm hóa đơn năng lượng tại
sce.com/customer-service/working-for-you.