SCE Chuẩn Bị cho Tổng Điều Tra Dân Số năm 2020

Dữ liệu được thu thập sẽ giúp quyết định các nguồn ngân quỹ cho nhiều chương trình xã hội giúp khách hàng của Edison và các cộng đồng địa phương trong tiểu bang.

Southern California Edison đang trông mong khách hàng tham gia vào cuộc Tổng Điều Tra Dân Số năm 2020 sắp tới.

Thông qua quan hệ đối tác với Tổng Trưởng Tiểu bangCục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, SCE đã khởi xướng sự tham gia của cộng đồng và nỗ lực tiếp cận với toàn khu vực dịch vụ của hãng – là một trong những vùng đa dạng nhất ở Hoa Kỳ.

Cứ mỗi 10 năm một lần, cuộc Điều Tra Dân Số thống kê từng cư dân Hoa Kỳ. Ngày Tổng Điều Tra Dân Số là ngày 1 tháng Tư. SCE hy vọng sẽ quảng bá đến 5 triệu trương mục khách hàng của hãng và công chúng nói chung về tầm quan trọng của việc thống kê.

Bà Caroline Choi, phó chủ tịch cấp cao của Ban Sự Vụ Hãng, Edison International và SCE cho biết: “Tổng Điều Tra Dân Số năm 2020 sẽ giúp định hình tương lai của các cộng đồng và khu phố chúng tôi phục vụ. Chúng tôi muốn California được thống kê chính xác và bảo đảm đại diện toàn diện cho tất cả khách hàng của chúng tôi, đặc biệt là những nhóm dân số bị đếm thiếu nhiều nhất thường là các cộng đồng lợi tức thấp và không được đại diện đầy đủ.”

Người trả lời được hỏi chín câu và có thể chọn trả lời trên mạng, qua thư gửi bưu điện hoặc điện thoại. Dữ liệu thu thập được sẽ giúp xác định đại diện chính phủ và giúp phân bổ khoản ngân sách liên bang ước tính khoảng 675 tỷ Mỹ Kim cho các tiểu bang mỗi năm cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, giao thông và còn nhiều nữa, ảnh hưởng đến mọi cộng đồng trong tiểu bang.

Conducted every 10 years, the Census seeks to count every U.S. resident. This year, Census Day is April 1.

Dữ liệu Điều Tra Dân Số cũng tác động đến việc tài trợ cho các chương trình hỗ trợ năng lượng của liên bang giúp khách hàng có lợi tức thấp và hạn hẹp. Các chương trình này hỗ trợ các gia đình có lợi tức thấp không thể trả chi phí cho hóa đơn sưởi ấm và làm mát, giúp giảm hóa đơn tiện ích bằng cách làm cho căn nhà của quý vị sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và hỗ trợ các cộng đồng có nguy cơ xảy ra cháy rừng nghiêm trọng.

SCE tập trung vào việc tiếp cận các nhóm dân số khó thống kê trên toàn khu vực dịch vụ của hãng. Trong số những nhóm bị đếm thiếu này là các chủng tộc và dân tộc thiểu số, dân của các bộ lạc, cư dân lợi tức thấp, những người không nói tiếng Anh trôi chảy, người vô gia cư và các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác.

Là một phần của nỗ lực chung, khách hàng của SCE có thể tìm thông tin Điều Tra Dân Số trên SCE.com và trên các hóa đơn của mình. Khách hàng cũng có thể nghe thông báo về cuộc Điều Tra Dân Số bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha khi họ gọi đến Dịch Vụ Khách Hàng của SCE và các thông báo nhắm vào khách hàng có lợi tức thấp và nói tiếng Tây Ban Nha sẽ được đăng qua trang Facebook Twitter của SCE.

Các đối tác kinh doanh của SCE, các tổ chức chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng, người nhận tài trợ và những nơi khác có quyền lợi cũng được khuyến khích tham gia vào nỗ lực tiếp cận Điều Tra Dân Số.

Bà Jessica Berthold, giám đốc truyền thông của First 5 Association of California, một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền lợi trẻ em nói: “Tất cả chúng ta cùng nhau làm việc này. Điều Tra Dân Số là rất quan trọng để bảo đảm sự thịnh vượng cho trẻ em và gia đình ở tiểu bang của chúng ta, đó là mục đích cao nhất của First 5.

Dữ liệu Điều Tra Dân Số xác định ngân quỹ của tiểu bang và liên bang cho các chương trình như giữ trẻ, bữa ăn trưa miễn phí và chi phí thấp ở trường, WIC và Medi-Cal. Các cộng đồng có nhiều cơ hội nhận được phần tài trợ công bằng cho các chương trình như thế này khi các thành viên của họ tham gia Tổng Điều Tra Dân Số.”

SCE cũng đang hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức cộng đồng, trong số này có 80 tổ chức đảm trách các vấn đề về lợi tức thấp hoặc thúc đẩy chương trình CAREFERA. Họ dự kiến sẽ phổ biến các tờ thông tin về Điều Tra Dân Số bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cho khoảng 100,000 khách hàng đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ lợi tức thấp của SCE, bao gồm Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng.

Khách hàng cũng lưu ý rằng Cục Điều Tra Dân Số sẽ không được công bố thông tin Điều Tra Dân Số thu thập được theo bất kỳ cách nào có thể nhận ra khách hàng hoặc gia đình và theo luật, không được chia sẻ thông tin với bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào khác.

Để biết thêm thông tin về Tổng Điều Tra Dân Số năm 2020, xin vào trang mạng: census.gov hoặc CaliforniaCensus.org.