Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả tại Nhà và Nhận Tiền

Southern California Edison khuyến khích khách hàng cư dân giảm sử dụng điện trong mùa hè này.

Khi nhiệt độ mùa hè nóng lên, các khách hàng cư dân của Southern California Edison có thể tiết kiệm tiền với chương trình Phần Thưởng Tiết Kiệm Năng Lượng.

Chương trình Phần Thưởng Tiết Kiệm Năng Lượng là một trong những chương trình khuyến khích
Đáp Ứng Nhu Cầu của SCE cung cấp cho khách hàng tín dụng hóa đơn để giảm mức tiêu thụ năng lượng ở nhà khi có cảnh báo linh hoạt. Cảnh báo linh hoạt là thông báo mà tiểu bang gửi ra để yêu cầu người dân California tự nguyện giảm sử dụng năng lượng.

Khách hàng cư dân đã ghi danh vào chương trình Phần Thưởng Tiết Kiệm Năng Lượng sẽ được thưởng khi giảm sử dụng năng lượng ở nhà trong thời gian có cảnh báo linh hoạt, đặc biệt là từ ngày 1 tháng Năm đến ngày 31 tháng Mười, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Người tham gia kiếm được $2 cho mỗi kilowatt giờ năng lượng tiết kiệm được. Khách hàng càng tích cực tiết kiệm năng lượng càng kiếm được nhiều tín dụng trên hóa đơn điện của mình.

Lợi Ích của Chương Trình Phần Thưởng Tiết Kiệm Năng Lượng

  • Khách hàng có thể kiếm được tới $40 tín dụng hóa đơn
  • Người tham gia có thể tự ý điều chỉnh việc sử dụng năng lượng của mình
  • Ghi danh vào chương trình là miễn phí; quý vị càng tiết kiệm nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền
Các Yêu Cầu về Điều Kiện Hội Đủ của Chương Trình Phần Thưởng Tiết Kiệm Năng Lượng

  • Phải là khách hàng dịch vụ điện của SCE
  • Có đồng hồ đo theo quãng thời gian của SCE hoặc SmartConnect™
  • Là khách hàng của một tổ chức Tập Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng (CCA, Community Choice Aggregation) đang tham gia chương trình
  • Không được ghi danh vào một chương trình tiết kiệm năng lượng có mâu thuẫn về lợi ích của SCE hoặc của đệ tam nhân
  • Một số khách hàng của SCE có thể được tự động ghi danh vào chương trình
Để biết thêm thông tin về chương trình Phần Thưởng Tiết Kiệm Năng Lượng, xin ghé vào powersaver.sce.com.