Người Thuê Nhà Giờ Đây Có Nhiều Lựa Chọn Hơn Để Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời

Một chương trình mới của tiểu bang biến năng lượng mặt trời thành hiện thực cho nhiều khách hàng của Southern California Edison hơn.

Người thuê nhà thường không có cơ hội hưởng lợi từ hệ thống năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà. Điều này là rất đúng đối với người thuê nhà nào sống ở những khu vực bị ô nhiễm không khí nặng nhất. Nhưng có tin tốt đây. Một số chương trình của tiểu bang hiện nay cho phép người thuê nhà hưởng lợi từ năng lượng sạch từ mặt trời.

Các khách hàng đủ điều kiện có thể nhận được năng lượng mặt trời thông qua chương trình mới của tiểu bang, chương trình Solar on Multifamily Affordable Housing (Năng Lượng Mặt Trời cho Khu Nhà Nhiều Căn Giá Phải Chăng). Các chủ căn hộ trong Southern California Edison ở các khu vực bị ảnh hưởng về môi trường có thể nhận được các khoản tiền khuyến khích để giúp lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời mới. Đổi lại, người thuê nhà nào sống trong các tòa nhà đó sẽ được hưởng năng lượng mặt trời sạch, vừa túi tiền. Người thuê nhà và chủ nhà nhận được tín dụng khấu trừ hóa đơn dịch vụ tiện ích của họ từ lượng điện tạo ra từ các tấm năng lượng mặt trời. 

Cô Jessica Lim, quản lý chính của SCE về Quản Lý Sản Phẩm nói: “Cư dân Nam California nào sống ở những khu vực có chất lượng không khí tệ nhất, và sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ năng lượng sạch, thường không có cơ hội hưởng lợi từ các chương trình và công nghệ năng lượng sạch. SOMAH sẽ giúp nhiều khách hàng hơn được tiếp cận với năng lượng sạch từ mặt trời.” 

Các khách hàng đủ điều kiện có thể nhận được năng lượng mặt trời thông qua chương trình mới của tiểu bang, chương trình Năng Lượng Mặt Trời cho Khu Nhà Nhiều Căn Giá Phải Chăng.
Các khách hàng đủ điều kiện có thể nhận được năng lượng mặt trời thông qua chương trình mới của tiểu bang, chương trình Năng Lượng Mặt Trời cho Khu Nhà Nhiều Căn Giá Phải Chăng.

Các căn nhà phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định để đủ điều kiện. Ví dụ, các tòa nhà phải là công trình hiện hữu và có ít nhất năm căn hộ. Ngoài ra, tòa nhà phải nằm trong khu vực bị ảnh hưởng về môi trường hoặc lợi tức của 80% cư dân phải thấp hơn mức lợi tức trung bình của khu vực là 60%. Các chủ nhà quan tâm có thể đăng ký trên mạng.

Những khách hàng nào của SCE, bao gồm người thuê nhà, không thể lắp các tấm năng lượng mặt trời cũng có hai lựa chọn khác cho phép họ sử dụng năng lượng mặt trời để cấp điện cho gia đình mình.

Thông qua chương trình Green Rate của SCE, khách hàng có thể chọn sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn để cấp điện cho gia đình và doanh nghiệp của mình. Khi khách hàng chọn chương trình Green Rate, họ giúp giảm khí thải nhà kính vì họ đang sử dụng các nguồn năng lượng không có carbon. Mặc dù điện của California ngày càng thân thiện với môi trường hơn, nhưng nó vẫn chiếm khoảng 19% khí thải nhà kính của tiểu bang.

Khách hàng dân cư và doanh nghiệp có hai lựa chọn Green Rate: một lựa chọn 100% năng lượng tái tạo và một lựa chọn 50% năng lượng tái tạo. Với cả hai lựa chọn, SCE mua thêm năng lượng sạch từ mặt trời thay mặt cho khách hàng Green Rate. Năng lượng mặt trời từ các nhà cung cấp năng lượng mặt trời ở California trong khu vực dịch vụ của SCE.

Khách hàng có thể ghi danh một lựa chọn Green Rate trên mạng hoặc gọi số 1-866-701-7867. Họ có thể rút tên khỏi chương trình vào bất kỳ lúc nào mà không bị phạt.

Cuối cùng, khách hàng có thể tham gia các dự án năng lượng tái tạo trong cộng đồng của mình thông qua Chương Trình Community Renewables (Chương Trình Năng Lượng Tái Tạo Cộng Đồng) của SCE. Vào đầu năm nay, SCE đã ký hợp đồng với hãng phát triển năng lượng mặt trời đầu tiên, SharedSolarCA, tham gia vào chương trình này.

Dự án năng lượng mặt trời cộng đồng SharedSolarCA sẽ được thực hiện ở Lancaster. Dự án này sẽ cung cấp 3 megawatt năng lượng mặt trời, đủ để cấp điện cho hơn 1.000 gia đình. Dự án này dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn chỉnh vào tháng Mười Hai.

Khách hàng quan tâm có thể ghi danh nhận năng lượng mặt trời từ dự án năng lượng mặt trời cộng đồng tại Lancaster của SharedSolarCA thông qua trang mạng của họ.