Quý vị có được đào đất không? Có, nhưng chỉ sau khi gọi 811

SCE khuyến khích khách hàng gọi điện để yêu cầu đánh dấu miễn phí trên đất để tránh đào vào đường điện ngầm trong Tháng An Toàn Đào Đất Quốc Gia.

Không nhìn thấy là không tồn tại.

Câu ngạn ngữ quen thuộc này có thể đúng và không gây ra hậu quả gì trong nhiều trường hợp, nhưng không đúng nếu muốn đào đất an toàn.

Với hơn 200 triệu dặm đường dây dịch vụ tiện ích ngầm trên cả nước, câu nói này không đúng, theo dịch vụ Gọi 811, và đặc biệt không đúng với khoảng 12 triệu chủ nhà trên cả nước dự định cần đào đất trong năm nay, và sẽ không gọi 811 trước như yêu cầu của luật pháp.

Đó là một sự kết hợp nguy hại dẫn đến hàng ngàn trường hợp tai nạn do vô ý ở California và hàng trăm ngàn vụ việc đào đất chạm vào các đường điện, khí đốt, nước và điện thoại và cả cáp quang ngầm trong cả nước. Các vụ đào đất chạm vào đường tiện ích có thể dẫn đến mất điện, thiệt hại tài sản, chấn thương, và thậm chí tử vong — đó là còn chưa kể đến việc quý vị có thể phải trả tiền khắc phục thiệt hại.

Đó là tất cả những lý do tại sao trong Tháng Tư, là Tháng An Toàn Đào Đất Quốc Gia, và trong cả năm, cách an toàn nhất và duy nhất để bắt đầu đào đất là gọi 811 hoặc xin hẹn trên mạng ít nhất hai đến ba ngày trước để các chuyên gia có thể đến đánh dấu đường dây tiện ích ngầm miễn phí.

Ông Adam Dow, quản lý chính về Quản Lý Rủi Ro Vận Hành & An Toàn Công Cộng tại Southern California Edison cho biết: “Dù là quý vị đào đất để trồng bụi hay trồng cây, lắp đặt hộp thư hay hàng rào, hãy gọi 811 trước khi đào đất là cách an toàn nhất và tốt nhất để tránh đào vào đường dây tiện ích ngầm. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các chủ nhà và các nhà thầu đào đất chuyên nghiệp gọi điện trước khi dùng xẻng hay thiết bị đào đất, bởi vì 811 bảo vệ quý vị và cộng đồng của quý vị.”

Để chuẩn bị cho việc đánh dấu các đường dây tiện ích trên mặt đất miễn phí trước khi đào đất, các chủ nhà hay nhà thầu cần đánh dấu trước những nơi dự định đào bằng sơn trắng, cắm cờ trắng, phấn hoặc nguyên liệu như bột mì hay đường.

SCE có những lời khuyên bổ sung về an toàn cho chủ nhà và những người khác khi đào đất, bao gồm:

  • Chuẩn bị đủ thời gian, gọi 811 vào Thứ Hai hoặc Thứ Ba khi định đào đất vào cuối tuần
  • Nếu một nhà thầu sẽ giúp quý vị đào đất, hãy xác nhận là họ đã gọi 811. Không bắt đầu đào đất khi chưa có người đến đánh dấu các đường dây tiện ích.
  • Cân nhắc chuyển nơi đào đất nếu thấy ở quá gần các chỗ có đánh dấu các đường dây tiện ích.
  • Nên sử dụng các dụng cụ cầm tay khi đào trong vòng 18-24 inch tính từ rìa ngoài của các đường tiện ích ngầm, và để nguyên cờ báo đường dây tiện ích, cọc hay sơn cho đến khi làm xong việc.
  • Nếu nhìn thấy đường dây tiện ích, hãy đào song song với đường dây tiện ích và thật cẩn thận khi bới đất ở xung quanh đường dây tiện ích.
  • Gọi 911 hoặc 1-800-611-1911 ngay lập tức nếu quý vị chạm vào đường dây tiện ích khi đào đất.