Nhận Tín Dụng Hóa Đơn Nhờ Tiết Kiệm Năng Lượng

Bảo vệ môi trường với các chương trình dành cho khách hàng của SCE trong mùa hè nóng nực đem lại cho quý vị các khoản tiết kiệm hấp dẫn.

Sau đợt mưa phá kỷ lục vào đầu năm nay, nhiệt độ đang tăng lên.

Southern California Edison khuyến khích khách hàng ghi danh vào chương trình đáp ứng nhu cầu để
bảo vệ môi trường và nhận các khoản tín dụng hóa đơn khi tiết kiệm năng lượng trong những ngày nóng như đổ lửa của mùa hè.

Hai tùy chọn thường có là
Chương Trình Giảm Giá Mùa HèChương Trình Sử Dụng Năng Lượng Thông Minh.

Khách hàng chỉ có thể ghi danh vào một chương trình tại một thời điểm. Hai tùy chọn này cho khách hàng sự linh hoạt và lựa chọn mức độ tiện nghi và các khoản tiết kiệm.

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè cho phép khách hàng nhận các khoản tín dụng hóa đơn tới $180 khi họ ghi danh và tham gia từ ngày 1 tháng Sáu tới ngày 1 tháng Mười.

Khi khách hàng ghi danh, SCE sẽ lắp đặt một thiết bị điều khiển từ xa ở trên hoặc gần máy điều hòa không khí của họ. Điều này cho phép SCE tắt hoặc bật tắt theo chu kỳ máy điều hòa không khí của khách hàng trong những lúc nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao.

Một lần kêu gọi tiết kiệm năng lượng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm và có thể kéo dài tới sáu giờ mỗi ngày, ngoại trừ tình huống khẩn cấp trên toàn hệ thống khi lần kêu gọi này có thể kéo dài lâu hơn.

Để ghi danh vào chương trình, khách hàng phải có máy điều hòa không khí trung tâm, là khách hàng của SCE và khách hàng phải là chủ nhà hoặc cung cấp sự cho phép của chủ nhà.

Chương Trình Sử Dụng Năng Lượng Thông Minh

Chương trình Năng Lượng Thông Minh cho phép khách hàng nhận tín dụng khấu trừ hóa đơn lên tới $115, bao gồm cả khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn một lần $75 khi ghi danh.

Sau khi ghi danh, khách hàng không phải làm gì thêm. Khi SCE kêu gọi tiết kiệm năng lượng, khách hàng sẽ được thông báo, và bộ điều nhiệt
thông minh của họ sẽ tạm thời được điều chỉnh.

Nhiệt kế của khách hàng sẽ được điều chỉnh lên tới hơn bốn độ để giảm sử dụng điều hòa không khí.

Thông thường, sẽ có kêu gọi tiết kiệm năng lượng vào những ngày hè nóng nực từ một đến bốn giờ. Trong tình huống khẩn cấp, sẽ kêu gọi tiết kiệm năng lượng lên tới sáu giờ một ngày. Có thể kêu gọi tiết kiệm năng lượng nhiều lần trong ngày nhưng không vượt quá sáu giờ một ngày.

Khách hàng luôn có thể điều chỉnh lại nhiệt độ trong những lần kêu gọi tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh nhiệt kế bằng tay cho căn nhà có thể ảnh hưởng tới sự ghi danh của khách hàng trong chương trình.

Việc tham gia vào Chương Trình Sử Dụng Năng Lượng Thông Minh không ngăn cản khách hàng làm mát trước căn nhà của mình trong những giờ trước khi kêu gọi tiết kiệm. Thực tế, SCE khuyến khích làm mát trước cho căn nhà, để luôn thấy thoải mái bên trong nhà trong suốt thời gian kêu gọi tiết kiệm năng lượng trong khi giảm thiểu nhu cầu bật điều hòa không khí.

Mặc dù ghi danh vào cả hai chương trình là miễn phí, Chương Trình Sử Dụng Năng Lượng Thông Minh cần có bộ điều nhiệt thông minh hội đủ điều kiện trừ khi khách hàng đã có sẵn bộ điều nhiệt ở nhà.

Khi khách hàng ghi danh vào một trong những chương trình này, họ có thể nhận thông báo khi có kêu gọi tiết kiệm năng lượng theo nhiều cách. Họ có thể lựa chọn nhận
thông báo qua ứng dụng máy cầm tay, tin nhắn, email hoặc cuộc gọi điện thoại để được thônng báo về kêu gọi Đáp Ứng Nhu Cầu. Làm như vậy, chắc chắn họ có thể tận dụng tối đa các khoản tiền ưu đãi của mỗi chương trình, đơn giản là nhờ họ đã giảm sử dụng điều hòa không khí.

Hãy ghé vào
SCE's Marketplace để tiết kiệm tiền mua điều hòa tiết kiệm điện hoặc nhiệt kế thông minh.