Nhận Tín Dụng Hóa Đơn Điện với các Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu

Southern California Edison có ba lựa chọn để giúp khách hàng tiết kiệm điện trong những ngày hè nóng bức.

Mùa hè sắp đến, và cũng có nghĩa là nhiệt độ tăng lên. Trong những tháng mùa hè nắng nóng, khách hàng thường tăng mức sử dụng năng lượng khi chạy máy điều hòa không khí thường xuyên hơn.

Để giúp khách hàng quản lý hóa đơn điện, đặc biệt là trong mùa hè, Southern California Edison có ba
chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu với những khoản tiền khuyến khích khách hàng tham gia một trong các chương trình này. Khách hàng có thể ghi danh miễn phí, nhưng một số chương trình cần có thiết bị phù hợp để tham gia. Mỗi lần, khách hàng chỉ có thể ghi danh vào một chương trình.

Các chương trình này thưởng cho khách hàng vì đã tiết kiệm năng lượng trong những tháng mùa hè hoặc trong mỗi lần kêu gọi Đáp Ứng Nhu Cầu. Chẳng hạn, khi tổng thể mức sử dụng năng lượng tăng cao và nguồn cung cấp năng lượng có sẵn bị hạn chế, chúng tôi có thể kêu gọi tiết kiệm điện. Việc này xảy ra nhiều nhất trong quãng thời gian nhiệt độ tăng cao. Đổi lại việc tham gia vào chương trình, khách hàng được nhận khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn.

Chương Trình Năng Lượng Thông Minh: Nhận được tới $115 tiền khích lệ.

 • Nhận khoản tín dụng một lần trị giá $75 khi ghi danh và khoản tín dụng hóa đơn hàng năm lên tới $40 khi quý vị vẫn tiếp tục ghi danh từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 30 tháng Chín.
 • Cần có nhiệt kế thông minh hội đủ điều kiện với hệ thống điều hòa không khí trung tâm.
 • SCE tự động điều chỉnh nhiệt kế thông minh của quý vị lên đến bốn độ trong những lần kêu gọi tiết kiệm năng lượng theo Chương Trình Năng Lượng Thông Minh.
 • Quý vị có thể bỏ qua những lần kêu gọi này bằng cách điều chỉnh lại nhiệt độ trên nhiệt kế.

Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè: Nhận tới $180 tín dụng hóa đơn mùa hè.

 • Cần có hệ thống điều hòa không khí trung tâm để hội đủ điều kiện.
 • SCE tự động tắt và bật điều hòa không khí trong những lần kêu gọi tiết kiệm của Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè để tiết kiệm điện để đổi lấy tín dụng hóa đơn.
 • Các tùy chọn chương trình linh hoạt cho phép quý vị chọn mức độ thoải mái của mình, bao gồm việc quý vị có thể bỏ qua tối đa năm lần kêu gọi tiết kiệm điện mỗi năm.
 • Quý vị sẽ nhận được các khoản tín dụng hóa đơn hàng tháng từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 30 tháng Chín.

Phần Thưởng Tiết Kiệm Năng Lượng: Nhận trung bình $40 tín dụng hóa đơn hàng năm.

 • Giảm sử dụng điện trong những lần kêu gọi tiết kiệm của chương trình Phần Thưởng Tiết Kiệm Năng Lượng từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, từ ngày 1 tháng Năm đến ngày 31 tháng Mười.
 • Nhận tín dụng hóa đơn vào đầu mỗi năm, sau khi đã tham gia chương trình vào năm trước.
 • Không bị phạt khi không tham gia những lần kêu gọi của chương trình Phần Thưởng Tiết Kiệm Năng Lượng; càng tiết kiệm, quý vị càng kiếm được nhiều tiền.

Tìm hiểu thêm về các chương trình Đáp ứng Nhu cầu của SCE.

Xem
những lời khuyên tiết kiệm năng lượng của SCE để tìm hiểu cách quản lý hóa đơn của quý vị.

Quý vị có thể tìm thông tin quý giá về các sản phẩm và công cụ thông minh, giúp quý vị tiết kiệm trên
SCE's Marketplace.