Năng Lượng Mặt Trời: Tương Lai cho Thị Trường Công Bằng

Chương Trình Tính Hóa Đơn Năng Lượng Mặt Trời mới của SCE dựa trên mức năng lượng sử dụng và tín dụng kiếm được, thay đổi tùy theo thời gian và ngày.

Tiết kiệm tiền trong khi giúp bảo vệ môi trường. Nếu quý vị mới lắp các tấm pin mặt trời hay đang có ý định sử dụng năng lượng mặt trời, bây giờ là lúc để tìm hiểu cách thức hoạt động của Chương Trình Tính Hóa Đơn Năng Lượng Mặt Trời của Southern California Edison.

Chương Trình Tính Hóa Đơn Năng Lượng Mặt Trời là một chương trình mới dành cho những khách hàng lắp đặt hệ thống phát điện tái tạo đủ tiêu chuẩn, như năng lượng mặt trời hay năng lượng gió, sau ngày 14 tháng Tư, 2023. Phân tích mới nhất của SCE,
Đếm ngược đến năm 2045, kêu gọi thêm 15 gigawatt năng lượng mặt trời trên mái nhà để giúp California đạt mức phát thải khí nhà kính bằng không.

Hiện tại, những khách hàng ở California không có hệ thống năng lượng mặt trời đang phải trả thêm gần 5 tỷ Mỹ Kim tiền điện mỗi năm, bởi vì theo NEM, chủ của hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà được bồi thường ở mức giá biểu hơn sáu lần giá trị thực. Mặc dù Chương Trình Tính Hóa Đơn Năng Lượng Mặt Trời mới sẽ không loại bỏ hoàn toàn nhưng sẽ giảm đáng kể sự dịch chuyển này về chi phí. Và chương trình sẽ tiết kiệm khoảng 100 triệu Mỹ Kim trên hóa đơn điện trong năm nay cho các gia đình SCE không có hệ thống năng lượng mặt trời, và khoản tiết kiệm đó sẽ tiếp tục tăng lên mỗi năm.

Ông Eduyng Castano, quản lý cấp cao của Chương Trình Khách Hàng Phát Điện cho biết: “Southern California Edison hỗ trợ sự phát triển của hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà và những khách hàng sử dụng hệ thống. Năng lượng mặt trời do khách hàng làm chủ đóng vai trò quan trọng để đạt được các mục tiêu giảm thiểu khí nhà kính của California”.

Các tấm pin mặt trời tạo ra năng lượng cho căn nhà hoặc cơ sở thương mại khi mặt trời chiếu sáng. Khi trời nhiều mây hoặc vào ban đêm
, quý vị sẽ sử dụng năng lượng từ SCE để tiếp tục thắp đèn điện và có điện. Chương Trình Tính Hóa Đơn Năng Lượng Mặt Trời tính hóa đơn hàng tháng cho khách hàng cho mức năng lượng đã sử dụng và cung cấp tín dụng kiếm được cho mức năng lượng mặt trời dư thừa được tạo ra và gửi trở lại mạng lưới điện.

Giá trị của các khoản tín dụng này thay đổi theo giờ, theo tháng, ngày trong tuần và cuối tuần
. Giá điện quý vị sử dụng cũng khác nhau, tùy thuộc vào chương trình giá biểu của quý vị. Tổng hóa đơn hàng tháng của quý vị sẽ là chi phí năng lượng sau khi áp dụng các khoản tín dụng năng lượng hiện có của quý vị.

Chương Trình Tính Hóa Đơn Năng Lượng Mặt Trời theo dõi việc sử dụng và tín dụng theo chu kỳ 12 tháng, được gọi là Giai Đoạn Liên Quan. Vào cuối mỗi Giai Đoạn Liên Quan, quý vị sẽ nhận được bản kê hàng năm kết hợp bất kỳ khoản phí còn lại, khoản tín dụng năng lượng hoặc khoản điều chỉnh nào, kết thúc giai đoạn này và bắt đầu giai đoạn mới.

Mặc dù
Chương Trình Tính Hóa Đơn Năng Lượng Mặt Trời là một sự thay đổi, nhưng chương trình này cung cấp một giải pháp hỗ trợ tất cả các khách hàng. Điều này bao gồm những khách hàng của SCE không có hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà, nhiều người trong số họ có lợi tức thấp hơn và phải trả ở các mức giá biểu cao hơn do Chương trình Đo Tổng Năng Lượng trước đó. Là một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, SCE tin rằng khách hàng nên trả mức giá hợp lý, dựa trên thị trường cho năng lượng mặt trời.

Để biết thêm thông tin về quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, xin ghé vào
edison.com/cleanenergy.

Tìm hiểu thêm về Chương Trình Tính Hóa Đơn Năng Lượng Mặt Trời và cách chọn tham gia cho khách hàng
cư dânthương mại .