Mở Rộng Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời

Khu Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng Sheep Creek của SCE mang đến nguồn điện sạch cho những khách hàng chưa được hưởng lợi ích của nguồn điện tái tạo.


Phủ kín hơn 20 acre cao nguyên sa mạc gần Adelanto là 7,000 tấm pin mặt trời, tạo nên Khu Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng Sheep Creek. Được thiết kế để tạo ra đủ năng lượng sạch cung cấp cho khoảng 890 căn nhà, dự án sẽ mở rộng tới những khách hàng cho đến nay vẫn chưa thể tiếp cận thị trường năng lượng mặt trời đang không ngừng phát triển của Southern California Edison.

Sheep Creek là dự án năng lượng mặt trời cộng đồng đầu tiên của SCE, là một phần của chương trình
Tăng Cường Năng Lượng Tái Tạo Cộng Đồng của California, cho phép khách hàng dịch vụ tiện ích làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư xây dựng để ghi danh tham gia các dự án năng lượng tái tạo trong cộng đồng của họ. Chương trình được thiết kế để mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng mặt trời cho những khách hàng không sở hữu bất động sản nơi họ sống, không thể trả chi phí trả trước cho việc lắp đặt năng lượng mặt trời hoặc có mái nhà không tốt hoặc bị che nắng.

Ông Eduyng Castano, quản lý cấp cao của SCE phụ trách các Chương Trình Khách Hàng Phát Điện cho biết: “Việc khai trương Khu Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng Sheep Creek, được xây dựng trong hơn ba năm qua, đã đánh dấu một mốc lịch sử. Là một phần trong nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận đến năng lượng tái tạo cho những người không thể có được, SCE là công ty đầu tiên trong ba công ty tiện ích do nhà đầu tư sở hữu, đã đưa được dự án Tăng Cường Năng Lượng Tái Tạo Cộng Đồng lên mạng.”

Chương trình
Năng Lượng Tái Tạo Cộng Đồng này cho phép người ghi danh dài hạn làm việc trực tiếp với các nhà phát triển năng lượng mặt trời ở California để tham gia vào một dự án năng lượng tái tạo trong cộng đồng của họ. SCE mua năng lượng tái tạo do khu năng lượng mặt trời sản xuất và nhà phát triển cung cấp cho SCE thông tin để trao cho người ghi danh khoản tín dụng hóa đơn dựa trên phần sản lượng của dự án mà người ghi danh sử dụng.

Dự án 3.8 MWdc này, được phát triển và quản lý bởi các công ty năng lượng tái tạo Catalyze và Ampion, cho đến nay đã có 241 người mua năng lượng mặt trời định kỳ.

Giám đốc điều hành Catalyze, ông Jared Haines cho biết: “Năng lượng mặt trời cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tham gia vào quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Chúng tôi hy vọng rằng Sheep Creek có thể là tấm gương cho các dự án khác noi theo trên toàn tiểu bang và chúng tôi có thể đẩy nhanh việc thực hiện nhiều dự án năng lượng mặt trời cộng đồng hơn để giúp đạt được mục tiêu đảm bảo năng lượng tái tạo sẵn có trên diện rộng.”

Chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng hoạt động như thế nào?

  • Quý vị ghi danh với Ampion để mua năng lượng mặt trời định kỳ.
  • SCE thay mặt người mua năng lượng mặt trời định kỳ mua năng lượng mặt trời từ Ampion.
  • Người mua năng lượng mặt trời định kỳ nhận hóa đơn từ Ampion cho phần năng lượng mặt trời đã sử dụng.
  • Ampion cung cấp thông tin đó để SCE có thể trừ tiền cho người mua năng lượng mặt trời định kỳ trên hóa đơn SCE của họ.
  • Khoản tín dụng này dựa trên phần năng lượng mặt trời của dự án mà người mua năng lượng mặt trời định kỳ đã sử dụng. (Những người ghi danh sẽ bắt đầu nhận tín dụng trên hóa đơn SCE trong vòng 60 ngày kể từ ngày tham gia chương trình).

SCE đang tích cực theo đuổi các chương trình và chính sách hỗ trợ sử dụng năng lượng mặt trời để thúc đẩy cộng đồng hướng tới tương lai sạch hơn, bền vững hơn. Năng lượng mặt trời do Khu Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng Sheep Creek cung cấp sẽ bổ sung vào danh mục cung cấp năng lượng tái tạo của California và hỗ trợ cho mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo của tiểu bang vào năm 2045.

Để biết thêm thông tin về năng lượng mặt trời cộng đồng, hãy ghé vào
trang Chương Trình Năng Lượng Tái Tạo Cộng Đồng của SCE.