Làm Sao Để Giảm Tiền Trả Hóa Đơn Điện

Chương trình Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đình của SCE giúp khách hàng đủ tiêu chuẩn giảm tiền trả hóa đơn hàng tháng.

Khi lớn lên, Deborah Sample nhớ rằng mẹ của cô rất để ý tới tiết kiệm năng lượng. Bà đã luôn nhắc nhở gia đình tắt đèn.

Ngay cả đến bây giờ, bà vẫn luôn làm như thế.

Cô Sample cho biết: “Chúng tôi luôn làm mọi thứ có thể để giúp tiết kiệm năng lượng và tiền bạc.” “Điều đó giúp chúng tôi dùng tiền kiếm được của mình hiệu quả hơn.”

Để tiết kiệm nhiều tiền hơn nữa, cô Sample đã ghi danh tham gia chương trình Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đìnhcủa Southern California Edison. Chương trình này giúp các gia đình đủ tiêu chuẩn có từ ba người trở lên được giảm 18% tiền trả hóa đơn điện.

Khách hàng có thể tham gia nếu họ đáp ứng hướng dẫn hội đủ điều kiện về lợi tức hàng năm được cập nhật từ ngày 1 tháng Sáu, 2024 đến ngày 31 tháng Năm, 2025.

Khách hàng có thể nộp đơntrên mạng hoặc qua đường bưu điện.

Cô Sample cho biết: “Được ghi danh vào chương trình này là sự trợ giúp rất lớn, đặc biệt là tôi có hai con và tôi cần phải cho học hết đại học. Mỗi khoản tiết kiệm dù là nhỏ nhất đều tạo nên sự khác biệt.”

Ông Brian Stonerock, giám đốc Giải Pháp Năng Lượng Tiên Tiến của SCE cho biết: “Khoản giảm giá 18% có thể tạo nên sự khác biệt lớn, giúp khách hàng quản lý hóa đơn của mình hiệu quả hơn. Những chương trình này không chỉ giúp tiết kiệm tiền ngay lập tức mà còn hỗ trợ sự bền vững lâu dài.”

Ngoài khoản tiết kiệm hàng tháng, những người tham gia FERA cũng có thể hội đủ điều kiện được sửa chữa nhà để tiết kiệm năng lượng hoặc nhận đồ điện gia dụng miễn phí qua chương trình.Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượngcủa SCE.

“Tôi sẽ thực sự ngạc nhiên nếu khách hàng không tận dụng cơ hội này. Tôi luôn giới thiệu với bạn bè, hàng xóm về chương trình này”, cô Sample nói.

Mẹ nào con nấy. Cô Sample đang tiếp nối truyền thống gia đình - tiết kiệm tiền bạc và năng lượng.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình của SCE nhằm giúp khách hàng cư dân quản lý hiệu quả hóa đơn của họ, xin ghé vàosce.com/billhelp.