Làm Sao Để Giảm Hóa Đơn Năng Lượng Mùa Hè

Chương Trình Năng Lượng Thông Minh của SCE giúp khách hàng tiết kiệm tiền trả hóa đơn khi điều chỉnh cài đặt A/C

Khi nhiệt độ bắt đầu nóng lên, hầu hết mọi người đều sử dụng điều hòa không khí nhiều hơn. Nhưng nếu quý vị đang tìm cách giảm chi phí và sẵn sàng linh hoạt một chút, Chương Trình Năng Lượng Thông Minh của Southern California Edison có thể giúp quý vị tiết kiệm trong mùa hè.

Khi sử dụng năng lượng tăng, chẳng hạn như vào những ngày rất nóng, SCE có thể kêu gọi ngày tiết kiệm năng lượng và sử dụng các nhiệt kế thông minh hội đủ điều kiện để điều chỉnh nhiệt độ cao hơn lên đến bốn độ. Điều này giúp hạn chế sử dụng A/C, giúp giảm nhu cầu lên mạng lưới điện.

Như vậy có hơi quá nóng không? Đừng lo, quý vị luôn có thể tự điều chỉnh nhiệt kế bất cứ khi nào quý vị muốn, nhưng càng tham gia nhiều, quý vị càng tiết kiệm được nhiều tiền.

Lợi ích của việc ghi danh tham gia Chương Trình Năng Lượng Thông Minh của SCE:

 • $75 tín dụng khấu trừ hóa đơn khi ghi danh.
 • o Ghi danh tham gia Chương Trình Năng Lượng Thông Minh qua các nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép và nhận khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn một lần $75.

 • Kiếm tiền tín dụng khấu trừ hóa đơn trong suốt cả năm.
 • o Quý vị có thể kiếm được tới $40 tín dụng khấu trừ hóa đơn khi tham gia chương trình từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 30 tháng Chín mỗi năm.

 • Nhận khoản hồi phí $30.
 • o Vứt bỏ nhiệt kế cũ tại một địa điểm hội đủ điều kiện để nhận khoản hồi phí.

  Nhiệt kế thông minh kết nối hệ thống sưởi và làm mát với bất kỳ thiết bị thông minh nào, cho phép quý vị điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu hoặc sắp xếp cài đặt trước. Thiết bị thậm chí còn sử dụng máy học để hiểu rõ hơn các ưu tiên của quý vị và có thể điều chỉnh dựa trên những gì máy học được.

  Để tìm hiểu thêm về Chương Trình Năng Lượng Thông Minh của SCE, xin vui lòng bấm vào
  đây.