Kính gửi Quý Khách hàng

Thông điệp từ Pedro J. Pizarro, Chủ Tịch Kiêm CEO của Edison International

Trước hết, tôi xin được nói rằng tất cả chúng tôi tại Edison International và Southern California Edison luôn sát cánh cùng quý vị kiểm soát đại dịch COVID-19. Chúng tôi luôn nghĩ về quý vị và chúng tôi cam kết tiếp tục duy trì hoạt động, bảo vệ nhân viên và cộng đồng.

Hãy xem thông điệp của tôi qua video ngắn bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Tây Ban Nha để tìm hiểu về các biện pháp mà SCE đang thực hiện gần đây liên quan đến việc cắt điện, như việc ngừng ngắt điện, và vai trò của chúng tôi trong việc cung cấp nguồn điện mà quý vị cần.

Là thành viên của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ, chúng tôi luôn sát cánh cùng quý vị trong thời gian khó khăn này.

Pedro J. Pizarro
Chủ Tịch Kiêm CEO
Edison International