Khách Hàng Có Thể Tiết kiệm Tiền Khi Họ Tiết Kiệm Điện

Các chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu cho cư dân của SCE giúp ích cho mạng lưới điện trong khoảng thời gian mà nhu cầu sử dụng năng lượng cao.

Mặc dù vẫn còn mấy tuần nữa mới đến ngày đầu tiên của mùa hè, nhưng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu nghĩ cách giảm hóa đơn năng lượng. Để giúp các khách hàng cư dân tiết kiệm tiền, Southern California Edison có vô số chương trình thưởng cho khách hàng vì đã tiết kiệm năng lượng khi mạng lưới điện cần đến điều đó nhất.

Các chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu giúp đảm bảo việc vận hành mạng lưới điện hiệu quả trong thời gian nhu cầu sử dụng năng lượng cao. Các chương trình này cũng đưa ra những cách khác để tiết kiệm năng lượng và tiết kiệm tiền, cho phép khách hàng lựa chọn chương trình phù hợp với họ nhất.

Một số chương trình để lựa chọn bao gồm điều chỉnh nhiệt độ trong nhà của quý vị tăng lên một vài độ bằng nhiệt kế thông minh; cho phép SCE điều khiển hệ thống điều hòa không khí của quý vị để cắt giảm việc sử dụng vào các ngày và giờ cụ thể; và cắt giảm lượng năng lượng sử dụng tổng thể khi tiểu bang thực hiện Báo Động Tiết Kiệm Năng Lượng.

Không cần trả phí để tham gia các chương trình này. Và trong khi khách hàng chỉ được ghi danh vào một chương trình, mỗi chương trình cung cấp những khoản tiết kiệm khi giảm sử dụng điều hòa không khí (một trong những đồ điện gia dụng ngốn năng lượng nhiều nhất trong căn nhà). Ngoài ra, một số chương trình còn cung cấp khoản khuyến khích thêm cho những khách hàng chỉ cần ghi danh là được nhận.

SCE Programs Vietnamese

Để biết thêm thông tin về các chương trình thưởng cho quý vị vì tiết kiệm năng lượng, xin ghé vào trang mạng Đáp Ứng Nhu Cầu của SCE.