Hỗ Trợ Thêm cho Khách Hàng Khuyết Tật trong PSPS

SCE ra mắt các cải tiến dịch vụ để hỗ trợ thêm cho những người cần được giúp đỡ về sử dụng và chức năng.


Trước khi đến thời gian cao điểm của mùa cháy rừng, Southern California Edison đã khởi đầu hỗ trợ nâng cao cho những khách hàng cần được giúp đỡ về sử dụng và chức năng – như người khuyết tật và người có bệnh, những người cần được hỗ trợ về công nghệ hoặc tài chính – để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, bao gồm cả Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng. Các cải tiến bao gồm thông tin liên lạc để khách hàng dễ hiểu hơn, hỗ trợ lập kế hoạch đối phó và hỗ trợ khi mất điện.

Bà Jennifer Ocampo, nhân viên dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại SCE cho biết: “Chúng tôi biết mất điện gây khó khăn cho khách hàng, và chúng tôi đang tăng cường các dịch vụ để cho phép khách hàng lên kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp và giúp họ giữ an toàn trong những lúc căng thẳng này. Chúng tôi muốn khách hàng luôn được chuẩn bị trước và biết rằng chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ họ.”

Ngay cả khi SCE tiếp tục làm cho
hệ thống có thể chống chọi với gió mạnh hơn, điều kiện hạn hán đang diễn ra có nghĩa là tia lửa từ các mảnh vỡ thổi vào đường dây điện có thể gây ra một đám cháy rừng đáng kể đe dọa cộng đồng. Vì vậy, SCE sử dụng PSPS làm công cụ cuối cùng để giữ cho cộng đồng an toàn trong điều kiện nguy hiểm khi gió mạnh kết hợp với khô hạn làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Những cải tiến được đưa ra trong năm nay dựa trên các
chương trình hỗ trợ khách hàng hiện có cho tất cả các khách hàng ở các khu vực có nhiều nguy cơ cháy trước và trong những lần cắt điện PSPS. Một số cố gắng bao gồm cung cấp các thông báo PSPS trước, mở các Trung Tâm Tài Nguyên Cộng Đồng và Đoàn Xe Phục Vụ Cộng Đồng lưu động để hỗ trợ khách hàng trong trường hợp khẩn cấp. Để giao tiếp với khách hàng đến những nơi này, nhưng cần được giúp đỡ về ngôn ngữ, SCE sử dụng một ứng dụng cho máy cầm tay để giúp thông dịch, bao gồm cả Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ.

Năm nay, SCE cũng đã mở rộng để có thêm khách hàng hội đủ điều kiện được nhận
giải pháp bình điện dự phòng rời miễn phí. Khách hàng có thể được xét duyệt đủ điều kiện trước nếu họ sinh sống tại các khu vực có nhiều nguy cơ cháy và đã ghi danh vào chương trình Định Mức Y Tế Căn Bản của SCE.

SCE đã làm việc trực tiếp với khách hàng và xây dựng trên mối quan hệ đối tác với các tổ chức trong cộng đồng, chẳng hạn như các trung tâm sinh sống độc lập và các tổ chức chăm sóc sức khỏe như Ban Y Tế Nông Thôn Bản Địa California (California Rural Indian Health Board) và Hiệp Hội Bệnh Viện California (California Hospital Association), để phát triển những cải tiến hỗ trợ cụ thể và cần thiết trong năm nay.

Bà Ocampo nói thêm: “Chúng tôi lắng nghe khách hàng, cuối cùng, đó là những người biết rõ nhất về những gì họ cần để có thể lên kế hoạch cho các trường hợp khẩn cấp và chúng tôi rất vui mừng làm việc để cung cấp thêm hỗ trợ đó.”

Một số cải tiến được cung cấp thông qua
Mạng Lưới 211 , bao gồm 13 trung tâm liên lạc trên khắp California làm việc cùng nhau để kết nối cộng đồng với các nguồn trợ giúp y tế và dịch vụ xã hội có sẵn.

Tăng Cường
Chuẩn Bị và HTrợ trong Khi Mất Điện PSPS:

  • Nâng cao đối tác 211 để giúp đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch chuẩn bị cụ thể.
  • Hỗ trợ 211 trong khi cắt điện đáp ứng nhu cầu đi lại cho khách hàng hội đủ điều kiện.
  • Hỗ trợ thêm thực phẩm làm việc với 211, dịch vụ giao hàng và kho thực phẩm địa phương để cung cấp bữa ăn và thực phẩm thay thế.
  • Lựa chọn về chỗ ở tại khách sạn được 211 cung cấp, ngoài chương trình giảm giá khách sạn SCE, tùy thuộc vào việc đánh giá nhu cầu của khách hàng.
  • Túi y tế nhiệt để giữ mát cho thuốc được cung cấp cho những khách hàng hội đủ điều kiện khi họ đến Trung Tâm Tài Nguyên Cộng Đồng hoặc Đoàn Xe Phục Vụ Cộng Đồng.


Các
Cải Tiến Truyền Thông PSPS cho Khách Hàng:

  • Có sẵn thông báo PSPS bằng tất cả các ngôn ngữ phổ biến cho khu vực dịch vụ của SCE và chuẩn bị có bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ.
  • Đối với khách hàng lãng tai hoặc nhìn không rõ, một trang mạng mới sẽ ra mắt vào mùa thu này sẽ cung cấp thông báo PSPS bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ qua video và nói tiếng Anh. Trang mạng sẽ làm việc với phần mềm đọc màn hình và cũng sẽ dùng được cả màn hình chữ nổi.


Xin ghé vào
trang tài nguyên khách hàng của SCE để biết thêm thông tin và liên kết liên quan đến các khoản hồi phí và chương trình.