Giúp các Doanh Nghiệp Nhỏ Tìm Ra các Lựa Chọn Giá Biểu Tốt Nhất của Họ

Cho đến lúc này trong năm, Ban Khách Hàng Doanh Nghiệp của SCE đã tiết kiệm được 1.1 triệu Mỹ Kim hàng năm cho khách hàng.

Điều hành một doanh nghiệp nhỏ có thể là khó khăn và đại dịch COVID-19 đang làm cho môi trường kinh doanh trở nên khó khăn hơn đối với nhiều người. Southern California Edison đang tích cực giúp các doanh nghiệp trong khu vực dịch vụ của công ty tiết kiệm tiền bằng cách tìm cơ hội chuyển sang các chương trình giá biểu có lợi hơn.

Cho đến lúc này trong năm,
Ban Khách Hàng Doanh Nghiệp của SCE đã giúp hơn 210 trương mục tìm được các lựa chọn chương trình giá biểu được dự đoán sẽ tiết kiệm cho những khách hàng đó hơn 1.1 triệu Mỹ Kim tiền hóa đơn điện mỗi năm.

Một trong những khách hàng đó là Fiesta Martin, một doanh nghiệp gia đình đã khai trương nhà hàng đầu tiên vào tháng Mười Hai, 2009 trong đó có cha mẹ, Gloria và Esaul, làm việc trong nhà bếp và năm người con của họ phụ giúp sau công việc ban ngày ở chỗ khác. Ngày nay, có năm
nhà hàng Fiesta Martin, tất cả đều ở Inglewood.

Christian Martin, một trong những người con ở tuổi trưởng thành của gia đình Martin, đã ghi nhận sự giúp đỡ của cộng đồng địa phương trong thời gian cao điểm của đại dịch. Anh cho biết: “Cộng đồng thực sự đã hành động và tiếp tục giúp tất cả chúng ta vượt qua tất cả”. Christian vẫn làm việc tại các nhà hàng, cùng với anh chị em của mình và đại gia đình của họ.

Bà Veronica Diaz, quản lý trương mục của nhóm Phát Triển Kinh Tế và Doanh Nghiệp Nhỏ của SCE, gần đây đã liên lạc với Christian khi SCE xác định thông qua phân tích dữ liệu rằng Fiesta Martin có thể hưởng lợi từ những thay đổi đối với chương trình giá biểu của họ. Bà Diaz đã gặp gia đình Martin tại một buổi họp do thành phố Inglewood tổ chức cho biết: “Gia đình họ cần mẫn làm việc. Tôi nghĩ rằn có thể họ không biết về các cơ hội để tiết kiệm hóa đơn điện cho gia đình họ.”

Sau khi tham khảo ý kiến của Christian, bà Diaz đã chuyển tất cả năm nhà hàng sang các chương trình giá biểu phù hợp hơn, (dựa trên mức sử dụng trước đó) có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn $13,000 mỗi năm. Christian nói: “Chúng tôi sẽ tái đầu tư số tiền tiết kiệm được vào công việc kinh doanh và cộng đồng”.

Bà Diaz đã có sự trợ giúp tương tự cho GAFE Pizza, một công ty quản lý các doanh nghiệp nhượng quyền của Domino's Pizza, với 37 địa điểm trong khu vực dịch vụ của SCE, mỗi địa điểm có một trương mục SCE riêng.

Bà Diaz đã hợp tác chặt chẽ với kiểm soát viên Luciano Lassalle, hướng dẫn ông sử dụng
công cụ so sánh chương trình giá biểu trên mạng của SCE, so sánh tùy chỉnh giữa các tùy chọn mức giá của SCE dựa trên dữ liệu sử dụng của trương mục trong 12 tháng trước đó, để cho biết trương mục đó sẽ bị tính phí gì cho cùng một mức sử dụng trên các tùy chọn giá biểu khác nhau.

Ông Lasalle nói: “Tôi không biết là có thể lượng định giá biểu, và nói thêm rằng bà Diaz đã hướng dẫn ông “từng bước dẫn đến kết quả” của các phép so sánh. Cuối cùng, ông đã sử dụng công cụ trên mạng để đổi chương trình giá biểu cho 31 trong số 37 trương mục — đổi một số trương mục với sự giúp đỡ của bà Diaz, và phần lớn các trương mục khác là tự làm. Ông nói rằng: “Sự khác biệt lớn là có thể làm trên mạng”.

Ông Lassalle ước tính việc đổi chương trình giá biểu sẽ tiết kiệm tổng cộng gần $40,000 mỗi năm. Ông nói: “Các tiệm (địa điểm) rất khác nhau. “Một tiệm (sẽ tiết kiệm khoảng) $4,100 mỗi năm, và tiệm khác chỉ tiết kiệm được $30. Nhưng thậm chí như vậy, tổng số tiền tiết kiệm được của tất cả các tiệm là rất lớn, tổng số vẫn là hơn $30,000 (hàng năm)”.

Ông Lassalle nói thêm: “Bất kỳ doanh nghiệp nhượng quyền nào đã tồn tại hơn một năm đều nên tận dụng lợi thế này”.

Bà Diaz khuyên khách hàng doanh nghiệp nên thử
công cụ so sánh chương trình giá biểu trên mạng của SCE để tìm hiểu về các lựa chọn giữa các chương trình giá biểu của SCE. Khách hàng doanh nghiệp cũng nên nhớ ghi danh vào My Account trên SCE.com và xác nhận rằng thông tin liên lạc với hộ là chính xác và mới nhất. Bằng cách này, Ban Khách Hàng Doanh Nghiệp của SCE có thể cung cấp cho họ thông tin về các chương trình và công cụ để giúp họ tiết kiệm năng lượng và tiền bạc để tiếp tục cạnh tranh.

Khách hàng doanh nghiệp muốn biết thông tin về việc thay đổi giá biểu có thể tìm hiểu tại
bcd.acctmgt.solutions@sce.com.