Đôi Bên Cùng Có Lợi cho Khách Hàng và Mạng Lưới Điện

Các chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu của SCE thưởng cho khách hàng vì đã tiết kiệm năng lượng để giúp tránh tình trạng gián đoạn nguồn điện.

Khi mùa đông lùi dần và mùa xuân đang đến, nghĩ cách giảm hóa đơn điện trước những tháng hè sắp tới là một ý tưởng hay khi nhu cầu sử dụng điện ở miền Nam California ở mức cao nhất.

Tham gia
chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu, một câu trả lời thông minh giúp khách hàng giảm chi phí năng lượng và góp phần xây dựng mạng lưới điện đáng tin cậy hơn trên toàn tiểu bang.

Ông Carter Prescott, giám đốc Giải Pháp Năng Lượng Tiên Tiến của SCE cho biết: “Càng nhiều khách hàng tham gia Đáp Ứng Nhu Cầu thì họ càng góp phần giảm giá điện chung về lâu dài cho tất cả mọi người”.

Nhờ giảm hoặc chuyển mức tiêu thụ điện trong các quãng thời gian có nhu cầu cao điểm, khách hàng giúp cân bằng mức cung và cầu về điện, từ đó giảm chi phí điện theo thời gian.

SCE có hai chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu cho cư dân mà khách hàng có thể lựa chọn: Chương
Trình Năng Lượng Thông Minh cho phép khách hàng kiếm được khoản tín dụng lên tới $115 khi ghi danh cùng với tín dụng khấu trừ hóa đơn hàng năm. Chương Trình Giảm Giá Mùa Hè có khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn mùa hè lên tới $160.

Với cả hai chương trình, khách hàng phải ghi danh tham gia từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 30 tháng Chín để đủ tiêu chuẩn nhận tín dụng khấu trừ hóa đơn. Không mất phí để ghi danh tham gia vào mỗi chương trình này.

Chương Trình Đáp Ứng Nhu Cầu Hoạt Động Như Thế Nào

  • Khi mạng lưới điện bị quá tải, người tham gia sẽ nhận được thông báo từ SCE để giảm sử dụng năng lượng.
  • Sau đó khách hàng sẽ tự nguyện hạn chế sử dụng năng lượng không cần thiết vào những lúc nhu cầu cao điểm.
  • Đổi lại, họ nhận được các ưu đãi tài chính từ SCE.

Khách hàng chủ động tham gia vào các chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu sẽ nhận được các ưu đãi tài chính, gián tiếp góp phần bảo vệ môi trường bằng cách cải thiện hiệu quả, độ tin cậy của mạng lưới điện và tránh nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng tốn kém và gây ô nhiễm khác.

Các chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu cũng đóng
vai trò quan trọng để tránh tình trạng mất điện đột ngột tại nhà của khách hàng. Điều này rất quan trọng để duy trì khả năng phục hồi và độ tin cậy của hệ thống.

Cơ Quan Điều Hành Hệ Thống Độc Lập California, là cơ quan quản lý mạng lưới điện của tiểu bang cho biết các chương trình Đáp Ứng Nhu Cầu là một công cụ quan trọng góp phần vào sự ổn định của mạng lưới điện, tiết kiệm chi phí và mang lại những lợi ích về môi trường.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình
Đáp Ứng Nhu Cầu của SCE, xin ghé vào sce.com/resdrp.