Dự Báo Cháy Rừng khi Sắp Có Gió Mạnh

Điều kiện khô hạn và gió Santa Ana tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng vào cuối tuần này. Các nhóm nhân viên SCE sẵn sàng ứng phó với tình huống thêm nhiều nơi có thể bị mất điện.

T đầu mùa thu năm nay, có rt ít hay thm chí là không có mưa, điu kin khô hn và gió Santa Ana mnh được d báo là s tăng nguy cơ xy ra cháy rng trên khp min Nam, bt đầu t sáng Th Năm đến Th By.

Cơ Quan ThiTiết Quc Gia dbáo gió git
t 40 đến 65 dm mt gi, mt s cơn gió git đến 70 dm mt gi các qun Ventura, Los Angeles và Orange. Các nhóm nhân viên h tr ca Southern Southern California Edison sn sàng ng phó khi có th xy ra mt đin vì gió và có th CtĐin vìAn Toàn Công Cng.

Đợ
t gió sp xy ra tiếp ngay sau nhng cơn gió Santa Ana mnh trong dp ngh L T Ơn.

Ô
ng Vik Trehan, giám đốc kiêm tng ch huy s c ca SCE cho biết: Chúng tôi hiu rng vic b ct đin là điu khó khăn, đặc bit là trong thi gian đại dch và khi hu hết mi người đang nhà. Chúng tôi đang c gng để gii hn s khách hàng b Ct Đin vì An Toàn Công Cng.

Ô
ng nói thêm: Chúng tôi biết điu này là đặc bit khó khăn đối vi nhng khách hàng b ct đin PSPS trong dp ngh L T Ơn và nhng người sng khu vc có gió ln và các mi đe da cháy rng gia tăng. Nhng ln ct đin PSPS này được thc hin để gim nguy cơ cháy rng và bo v cng đồng khi mi nguy him do cháy rng.

N
ếu xy ra ct đin PSPS, chúng tôi s cp đin tr li khi điu kin thi tiết tt hơn và các nhóm nhân viên đã kim tra các mch đin b nh hưởng để biết chc đã an toàn để cp đin tr li. Để biết thông tin mi nht v PSPS, khách hàng có th ghé vào: sce.com/PSPS.

Kh
ách hàng có th được thông báo v ct đin PSPS qua email, đin thoi hoc tin nhn cnh báo. Quý khách cũng có th cp nht thông tin liên lc ca mình vi SCE và ghi danh nhn cnh báo PSPS có th xy ra ti sce.com/psps hoc gi s 800-655-4555.

Kh
ách hàng có th báo hoc hi v vic ct đin theo s 800-611-1911. Để biết thông tin v nhng trường hp ct đin, khách hàng có th kim tra trên trang mng sce.com/outages hoc ghé vào twitter.com/sce và facebook.com/sce.

SCE nh
c khách hàng rng nếu thy dây đin rơi xung đất, xin hãy tránh xa và gi cho SCE theo s 800-611-1911 hoc gi 911.

Li Khuyên Gi An Toàn Khi Mt Đin

  • Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, không chạm vào dây điện hoặc bất kỳ thứ gì đang chạm vào dây điện đó. Hãy gọi 911 ngay lập tức.
  • Tình trạng cắt điện trong khu vực có thể ảnh hưởng đến đèn giao thông, vì vậy người lái xe nên hết sức thận trọng và lái xe qua mọi ngã tư như khi có bảng dừng bốn chiều.
  • Hãy nhớ kiểm tra đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp để biết chắc rằng quý vị có radio dùng pin, đèn pin và pin mới.
  • Hãy dùng đèn pin thay vì đèn cầy để tránh nguy cơ hỏa hoạn trong nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị.
  • Nếu quý vị đang ở trong xe và bị dây điện bị rơi trúng, hãy ngồi yên trong xe và giữ bình tĩnh cho đến khi cứu hộ tới. Quý vị có thể sử dụng điện thoại cầm tay để gọi 911. Nếu quý vị phải ra khỏi xe, hãy nhớ tránh xa dây điện bị rơi và chụm hai chân nhảy ra khỏi xe, xin nhớ tiếp đất bằng cả hai chân. Quý vị không được chạm vào xe và mặt đất cùng một lúc. Sau đó, hãy lê bước chân để tránh xa khỏi chiếc xe và không nhấc chân lên cho đến khi quý vị cách chiếc xe vài thước.
  • Nếu quý vị sử dụng máy phát điện, hãy đặt máy ở ngoài trời và cắm đồ điện tử trực tiếp vào máy phát điện bằng dây nối dài loại tốt. Nối máy phát điện trực tiếp với hệ thống điện trong gia đình sẽ tạo ra “backfeed” (điện trở), gây nguy hiểm cho đội sửa chữa. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để vận hành máy phát điện.