Để Giá Biểu Time-of-Use Mới Làm Việc cho Doanh Nghiệp của Quý Vị

Khách hàng doanh nghiệp của Southern California Edison có chương trình giá biểu Time-of-Use (TOU) có thể giảm chi phí năng lượng bằng cách giảm hoặc chuyển một phần hoặc hầu hết việc sử dụng năng lượng của mình khỏi các quãng thời gian “On-Peak” mới từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối qua những giờ khác trong ngày khi giá năng lượng không đắt như vậy. 

Kể từ ngày 1 tháng Ba, SCE đổi giờ “On-Peak” TOU cho gần như tất cả các khách hàng doanh nghiệp qua 4 giờ chiều tới 9 giờ tối (một số khách hàng nông nghiệp/bơm nước có thể lấy lựa chọn từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối). Lý do tựu chung là do khái niệm kinh doanh căn bản của cung và cầu. 

California hiện đang có nguồn năng lượng tái tạo, sạch dồi dào trên lưới điện trong các giờ buổi sáng và buổi trưa. Điều này đẩy chi phí trong những giờ này xuống thấp. Thực ra, SCE vừa giới thiệu quãng thời gian Super Off-Peak TOU mới từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều (hoặc đến 5 giờ chiều với một số khách hàng nông nghiệp/bơm nước) mỗi ngày từ tháng Mười tới tháng Năm. Có nghĩa là tám tháng trong một năm, hầu hết các giờ ban ngày sẽ là quãng thời gian có giá TOU thấp nhất trong ngày. 

Biểu đồ thông tin này cung cấp các lời khuyên về cách biến một chương trình giá biểu TOU có lợi cho doanh nghiệp của quý vị. Tìm hiểu thêm về lựa chọn giá biểu cho doanh nghiệp của quý vị bằng cách thử Công Cụ So Sánh Giá Biểu trên mạng tại sce.com/ratetool.

TOU Rates - Business - Infographic - Vietnamese