Chuyển Mùa Có Thể Ảnh Hưởng Có Lợi cho Hóa Đơn của Khách Hàng SCE

Khoản tín dụng $59 trên các hóa đơn tháng Mười và giá biểu TOU mùa đông đến hết tháng Năm giảm gánh nặng cho khách hàng.


Mùa thu đã đến và mang theo tin đáng mừng trên các hóa đơn hàng tháng của khách hàng. Khách hàng cư dân và doanh nghiệp nhỏ của Southern California Edison sẽ nhận được khoản tín dụng thứ hai trong số hai khoản Tín Dụng Khí Hậu California hàng năm trên sao kê hóa đơn tháng Mười. Khoản tín dụng đầu tiên của năm nay có trên các hóa đơn của khách hàng vào tháng Tư. Năm nay, mỗi trong số hai khoản tín dụng là $59, tổng số tiền hồi phí là $118 cho mỗi khách hàng SCE hội đủ điều kiện.

Nguồn quỹ cho Tín Dụng Khí Hậu California đến từ
Chương Trình Hạn Mức Khí Thải Nhà Kính, để giảm khí thải nhà kính từ các nhà máy điện, nhà phân phối khí đốt tự nhiên, và các ngành công nghiệp lớn khác.

Ngoài khoản tín dụng, một số thay đổi giá biểu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Mười:

Giá mùa đông cho khách hàng TOU (Giá Biểu theo Thời Gian Sử Dụng) tiếp tục đến hết ngày 31
tháng Năm.

  • Giá biểu giảm 9.4% trong quãng thời gian từ 4-9 giờ tối cho khách hàng cư dân theo biểu giá TOU-D-4-9.
  • Khách hàng sử dụng biểu giá TOU-D-5-8 sẽ được giảm 15.2% trong khoảng thời gian từ 5-8 giờ tối.
  • Giá biểu cho các khoảng thời gian Ngoài Giờ Cao Điểm (Off-Peak) cũng giảm.

Tín dụng khí hậu kèm theo giảm giá TOU mùa đông sẽ giảm ảnh hưởng của việc tăng 1.9% (2.9% cho khách hàng cư dân) trên toàn hệ thống giá biểu của SCE, cũng có hiệu lực từ 1 tháng Mười. Sự gia tăng chủ yếu là do chi phí để liên tục bảo vệ mạng lưới điện khỏi bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

Các Liên Kết Hữu Ích