Chương Trình Bình Điện Miễn Phí Giúp Khách Hàng Y Tế Căn Bản Trụ Vững

Các khách hàng của SCE phụ thuộc vào điện cho các nhu cầu y tế, sống ở khu vực có nhiều nguy cơ hỏa hoạn và hội đủ điều kiện về lợi tức có thể hợp lệ được nhận bình điện dự phòng xách tay và pin mặt trời miễn phí.

Tất cả cư dân California cần sẵn sàng cho các tình huống mất điện có thể xảy ra, đặc biệt là những người phụ thuộc vào điện cho thiết bị và dụng cụ y tế và sống ở các khu vực có nhiều nguy cơ hỏa hoạn.

Khách hàng Y Tế Căn Bản (Medical Baseline) của Southern California Edison hiện có thể yên tâm hơn với bình điện dự phòng xách tay dùng năng lượng sạch, được sạc năng lượng tái tạo từ một tấm pin mặt trời kèm theo, qua Chương Trình Bình Điện Dự Phòng cho Khách Hàng được Chăm Sóc Đặc Biệt của hãng tiện ích này.

Bà Jessica Lim, giám đốc quản lý quy tắc các Chương Trình và Dịch Vụ Khách Hàng cho biết: “SCE muốn giúp khách hàng và cộng đồng có thêm năng lực để chuẩn bị tốt nhất cho các tình huống mất điện có thể xảy ra do điều kiện thời tiết bất thường và các trường hợp khẩn cấp khác gây ra. Các chương trình và dịch vụ, như Chương Trình Bình Điện Dự Phòng cho Khách Hàng được Chăm Sóc Đặc Biệt, có thể giúp khách hàng trụ vững và hỗ trợ thêm trong thời gian quan trọng này.”

Để hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Bình Điện Dự Phòng cho Khách Hàng được Chăm Sóc Đặc Biệt, khách hàng cần:

Các khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được thư thông báo về chương trình này và được cung cấp chi tiết về cách làm việc với một nhà thầu được SCE chấp thuận và xác định kích thước bình điện phù hợp cho các thiết bị y tế của họ. Sau khi được xác nhận, nhà thầu sẽ giao và lắp đặt miễn phí bình điện dự phòng và tấm pin mặt trời cho khách hàng.

Bà Lim nói thêm: “Chúng tôi hiểu khách hàng đang phải chịu gánh nặng của đại dịch này, lại thêm điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nên chúng tôi đã giản tiện quy trình xét điều kiện hội đủ để giúp khách hàng tham gia các chương trình quan trọng như Y Tế Căn Bản cho đến ngày 30 tháng Sáu.”

Để đủ điều kiện tham gia Chương Trình Y Tế Căn Bản, khách hàng cần:

  • Phụ thuộc vào thiết bị và dụng cụ y tế trợ sinh hoặc để phục hồi chức năng quan trọng của cơ thể, bao gồm khả năng vận động.
  • Nhạy cảm với nhiệt độ và cần có điều hòa không khí.
  • Mắc một bệnh đe dọa tính mạng, có hệ miễn dịch bị suy giảm hoặc có bệnh trạng khác cần được sưởi và/hoặc làm mát.

Những khách hàng không ghi danh tham gia một chương trình hội đủ điều kiện về lợi tức và không đủ điều kiện tham gia Chương Trình Bình Điện Dự Phòng cho Khách Hàng được Chăm Sóc Đặc Biệt vẫn có thể kiểm tra tình trạng hội đủ điều kiện của họ cho chương trình Y Tế Căn Bản trên mạng tại sce.com/medicalbaseline, hiện có sẵn bằng 19 ngôn ngữ, gồm cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đại Hàn, tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Tagalog.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các khoản hồi phí và ưu đãi cho những giải pháp về bình điện xách tay, bao gồm Chương Trình Bình Điện Dự Phòng cho Khách Hàng được Chăm Sóc Đặc Biệt, khách hàng nên ghé vào sce.com/customerresources. Những khách hàng không ghi danh tham gia một chương trình hội đủ điều kiện về lợi tức có thể tìm hiểu thêm về cách nộp đơn bằng cách ghé vào sce.com/careandfera.