California Resilience Challenge Thúc Đẩy Cộng Đồng Hành Động Chống Mối Đe Dọa từ Khí Hậu

Sáng kiến do Edison International bảo trợ, cấp quỹ cho các tập đoàn cung cấp giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu đến các nhóm dân cư không được phục vụ đầy đủ.

Mặc dù không có cách tiếp cận riêng lẻ nào có thể giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, California Resilience Challenge (Thách Thức Sức Phục Hồi California) chứng minh rằng khi nói đến bảo vệ cộng đồng khỏi hậu quả của biến đổi khí hậu, việc hợp tác là quan trọng nhất.

California Resilience Challenge là một sáng kiến ​​của Bay Area Council (Hội Đồng Bay Area), và đây là năm thứ hai chương trình này cấp quỹ cho các dự án giúp các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ phục hồi tốt hơn trước các tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm hỏa hoạn, hạn hán, nắng nóng khắc nghiệt và lũ lụt.

Ông Andrew Baldonado, phó chủ tịch Southern California Edison đảm trách Vấn Đề Công Cộng của Tiểu Bang và là thành viên ủy ban chỉ đạo California Resilience Challenge cho biết: “California Resilience Challenge là một ví dụ tuyệt vời về những gì chúng ta có thể đạt được khi tập hợp các nguồn trợ giúp từ trong cộng đồng. Chúng tôi tự hào được tài trợ cho sáng kiến ​​này vì nó cho phép thực hiện các dự án tuyệt vời ở các cộng đồng rất đa dạng.”

Ví dụ, Santa Barbara Regional Climate Collaborative (Tổ Chức Hợp Tác Khí Hậu Vùng Santa Barbara) sẽ sử dụng ngân quỹ của Resilience Challenge để tài trợ để lập kế hoạch hai “trung tâm phục hồi” cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ trong khu vực. Với nguồn điện dư thừa, hệ thống sưởi và làm mát, nước và các nguồn tài nguyên quan trọng khác, các trung tâm sẽ đảm bảo rằng những nhóm dân cư bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các sự cố do khí hậu gây ra có những gì họ cần trong trường hợp khẩn cấp.

Bà Alelia Parenteau, chủ tịch nhóm cộng tác Santa Barbara và quyền giám đốc đảm trách khả năng bền vững và phục hồi của thành phố cho biết: “Các trung tâm phục hồi phải đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khác nhau. Đó là lý do tại sao việc lập kế hoạch trong khi sắp đặt sự hợp tác là rất quan trọng để hoàn tất thành công một mô hình mở rộng.”

Giai đoạn lập kế hoạch này sẽ giúp chọn các địa điểm phù hợp cho các trung tâm phục hồi và xác định những nguồn trợ giúp nào là cần thiết nhất cho nhu cầu của cộng đồng. Bà Parenteau nói thêm: “Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một buổi sinh hoạt chưa rõ ràng. Mục tiêu của chúng tôi qua quá trình lập kế hoạch này là xác định nhu cầu của cộng đồng, và tạo ra một kế hoạch chi tiết có thể được các khu vực khác tuân theo, để quá trình này có thể được mở rộng một cách hiệu quả.”

Nhóm hợp tác Santa Barbara lên kế hoạch để tạo ra một bộ công cụ trực tuyến bao gồm thông tin về cách nhóm đã tiến hành tiếp cận cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng, xác định những nguồn lực cần thiết ra sao và những bài học được rút ra trong giai đoạn lập kế hoạch. Những kinh nghiệm này sẽ trở thành hướng dẫn cho các nhóm khác đang tìm cách lập kế hoạch tương tự cho khu vực của họ.

Một điểm mấu chốt chắc chắn là sức mạnh của tổ chức nằm ở các thành viên đa chức năng. Với đại diện từ một nhóm các cơ quan chính phủ và bộ lạc, tổ chức phi lợi nhuận và hiệp hội doanh nghiệp, nhóm cộng tác có thể tận dụng kiến ​​thức chuyên môn từ khắp khu vực.

Sau khi giai đoạn lập kế hoạch hoàn tất, việc xây dựng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm tới. Với nhiều cơ hội được lên kế hoạch để thu hút công chúng tham gia, bà Parenteau tin tưởng rằng nhóm cộng tác sẽ có

nhiều kiến ​​thức cộng đồng tập thể để đảm bảo một chương trình mạnh mẽ đáp ứng nhiều nhu cầu của

dân số đa dạng trong khu vực.

Bà nói thêm: “Chúng tôi đang cố gắng tìm ra những gì không chỉ cho cộng đồng cần để tồn tại mà còn phát triển nữa.”

California Resilience Challenge là một ví dụ về cách SCE làm việc với các cộng đồng để lập kế hoạch tốt hơn cho việc thích ứng với khí hậu trong khắp khu vực dịch vụ của mình. Vào Tháng Năm, SCE có kế hoạch đệ trình lên Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California Bản Đánh Giá Khả Năng Tổn Thương khi Thích Ứng với Khí Hậu. Đánh giá này sẽ xác định các tài sản, hoạt động và dịch vụ có thể gặp rủi ro do biến đổi khí hậu và chỉ ra cách thức công ty dịch vụ tiện ích này có kế hoạch giải quyết những rủi ro đó. Bản đánh giá này sẽ bao gồm ý kiến đóng góp từ một số cộng đồng mà công ty phục vụ.

Thêm các Tổ Chức Nhận Tài Trợ

Một số cơ quan khác trong khu vực dịch vụ của SCE đã được trao tài trợ cho các dự án về khả năng chống chịu với khí hậu. Các tổ chức này bao gồm:

Nguồn tài trợ cho Asian Pacific Environmental Network (Mạng Lưới Môi Trường Châu Á Thái Bình Dương) sẽ được sử dụng để soạn bản đồ khả năng tổn thương do khí hậu trên toàn tiểu bang nhằm nâng cao khả năng chống chịu với khí hậu của những người nhập cư và người tị nạn Châu Á, và lập kế hoạch xây dựng trung tâm phục hồi khí hậu.

Chi nhánh California-Hawaii của National Association for the Advancement of Colored People (Hiệp Hội Quốc Gia vì Tiến Bộ của Người Da Màu) sẽ sử dụng kinh phí tài trợ để thực hiện Đánh Giá Nhu Cầu của Cộng Đồng về Thích Ứng và Giảm Thiểu Biến Đổi Khí Hậu đầu tiên, tập trung vào cộng đồng người Da Đen của California.

U.S. Green Building Council-Los Angeles (Hội Đồng Xây Dựng Xanh Hoa Kỳ-Los Angeles) sẽ dùng tiền tài trợ nhận được để giúp xây dựng trung tâm phục hồi mới để hỗ trợ người nhập cư ở Boyle Heights, nơi từ lâu đã đóng vai trò là cảng nhập cảnh của những người nhập cư ở Los Angeles.

Tiền tài trợ của Fernandeño Tataviam Band of Mission Indians (Fernandeño Tataviam Band của Sứ Mệnh Dân Bản Địa) sẽ giúp dân cư bộ lạc, các bộ lạc lân cận và cộng đồng xác định các dự án giúp các cộng đồng bộ lạc phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu thay đổi.

Forestry and Fire Recruitment Program (Chương Trình Tuyển Dụng Lâm Nghiệp và Cứu Hỏa) sẽ triển khai các khoản tài trợ để giúp tăng cường khả năng chống chịu cháy rừng ở khu vực Los Angeles bằng cách tuyển dụng, huấn luyện và đưa những cư dân là cựu tù nhân vào ngành chữa cháy và phòng chống cháy rừng.