Cách Kiếm Tiền trong Khi có Cảnh Báo Tiết Kiệm Năng Lượng

Phần Thưởng cho Người Tiết kiệm Điện của SCE có tín dụng khấu trừ hóa đơn điện cho những khách hàng tiết kiệm năng lượng khi nhiệt độ cao gây ra áp lực lớn lên mạng lưới điện.

Mùa hè mang đến những đợt nắng nóng có thể gây căng thẳng cho mạng lưới điện. Mùa hè cũng mang đến mối đe dọa Cảnh Báo Tiết Kiệm Năng Lượng. Hầu hết khách hàng sử dụng điện đều quen thuộc với những yêu cầu tự nguyện này từ Cơ Quan Điều Khiển Hệ Thống Độc Lập California (CAISO) nhằm giảm sử dụng năng lượng khi mạng lưới điện cần nhất và khi nguồn cung cấp năng lượng cạn kiệt vào cuối ngày.

Nhưng họ có thể không biết về
chương trình Phần Thưởng cho Người Tiết Kiệm Điện của Southern California Edison, chương trình này cung cấp thêm khoản tiết kiệm cho những khách hàng giảm sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm từ 4 giờ chiều-9 giờ tối. Việc ghi danh tham gia chương trình là miễn phí để khuyến khích hàng triệu khách hàng ghi danh, giúp tránh tình trạng mất điện và nâng cao độ tin cậy của mạng lưới điện trong mùa hè này.

Phần thưởng là khoản tín dụng khấu trừ hóa đơn điện được tích lũy trong những lần chỉ định có Phần Thưởng cho Người Tiết Kiệm Điện. Với mỗi kilowatt-giờ (kWh) năng lượng tiết kiệm được, khách hàng sẽ được $2. Một khách hàng dân cư bình thường có thể kiếm được $40 tín dụng khấu trừ hóa đơn vào mùa hè này vì đã tiết kiệm năng lượng trong những lần chỉ định Phần Thưởng cho Người Tiết Kiệm Điện.

Những lần chỉ định Phần Thưởng cho Người Tiết Kiệm Điện có thể diễn ra từ ngày 1 tháng Năm đến ngày 31 tháng Mười, từ 4 giờ chiều-9 giờ tối, thường là vào những ngày hè nóng nực. Những người tham gia được thông báo một ngày trước để họ có thể lên kế hoạch giảm sử dụng năng lượng bằng cách tăng nhiệt độ trên nhiệt kế của điều hòa, tắt đèn hoặc không sử dụng đồ gia dụng lớn trong thời gian kêu gọi tiết kiệm điện.

Tất cả các khoản tiền thưởng sẽ được khấu trừ vào hóa đơn điện cho những người tham gia chương trình vào đầu năm sau. Người tham gia cũng sẽ nhận được một báo cáo cuối mùa, là bản tóm tắt về năng lượng tiết kiệm được trong suốt mùa tham gia chương trình.

Để hội đủ điều kiện tham gia, quý vị phải:

  • Là khách hàng sử dụng dịch vụ điện của SCE; hoặc
  • Là khách hàng của Community Choice Aggregation (Chọn Lựa Tích Lũy Cộng Đồng, CCA) đang tham gia chương trình.
  • Không có tên trong một chương trình khác gây bất lợi cho SCE, hoặc chương trình tiết kiệm năng lượng phi tiện ích.
Một số khách hàng có thể được ghi danh tự động vào chương trình nếu họ:

  • Đã ghi danh vào Chương Trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế California (CARE); hoặc
  • Đã ghi danh vào Chương Trình Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình (FERA); hoặc
  • Là khách hàng sử dụng nhiều năng lượng, có nhu cầu cao nhất tối thiểu là 2.5 kW vào ngày 18 tháng Tám, 2021; và
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện ở trên.

Việc ghi danh vào chương trinh là nhanh chóng và dễ dàng. Nếu quý vị chọn không tham gia Phần Thưởng cho Người Tiết Kiệm Điện vì bất kỳ lý do gì, quý vị sẽ không cần làm gì thêm.

Để biết thêm thông tin về chương trình Phần Thưởng cho Người Tiết Kiệm Điện, bao gồm phần Hỏi Đáp và hỗ trợ khách hàng, xin ghé vào
powersaver.sce.com.