Các Chương Trình Dựa trên Lợi Tức Giúp Khách Hàng Giảm Tiền Trả Hóa Đơn Điện

Hướng dẫn mới của liên bang về tiền hỗ trợ trả hóa đơn của SCE có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Sáu.

Bà Velma Quinn, khách hàng của Southern California Edison từ 40 năm qua, vẫn còn nhớ rõ lời của cha mình, “Nếu nhận được hóa đơn thì hãy nhớ trả.”

Bà Quinn, giờ đây đã là phụ nữ góa chồng và đã nghỉ hưu, thích làm việc thiện nguyện tại chương trình thực phẩm cộng đồng của nhà thờ, cảm ơn chương trình
Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (CARE) vì đã giúp bà làm tròn lời căn dặn của cha khi trả hóa đơn điện đúng hạn.

CARE là một chương trình hỗ trợ tài chính dựa trên lợi tức giúp những người và gia đình từ hai người trở lên hội đủ điều kiện được giảm hóa đơn năng lượng hàng tháng. Các khách hàng tham gia chương trình này được giảm khoảng 30% hóa đơn điện.

Bà Quinn nói thêm: “
Tôi đã nghỉ hưu. Tiết kiệm được khoản nào thì tốt khoản đó.” Bà được Village Solutions, một tổ chức tín ngưỡng trong cộng đồng là đối tác của SCE, giới thiệu vào chương trình này.

CARE chỉ là một trong các chương trình mà SCE cung cấp cho khách hàng dựa trên số người trong gia đình và lợi tức. Chương trình
Trợ Giúp Giá Điện cho Gia Đình (FERA) giảm khoảng 18% hóa đơn điện cho các gia đình hội đủ điều kiện có từ ba người trở lên.

Bà Quinn cũng đã tận dụng chương trình
Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng (ESA) của SEC để mua bóng đèn LED tiết kiệm năng lượng và một tủ lạnh mới, tiết kiệm điện hơn cho căn hộ nhỏ của mình.

Chương trình ESA giúp khách hàng tiết kiệm năng lượng và tiền bạc. Khách hàng có thể hội đủ điều kiện để nhận đồ điện gia dụng tiết kiệm năng lượng miễn phí hoặc được giảm giá. Nếu một khách hàng đủ điều kiện, SCE sẽ đài thọ tiền mua và lắp đặt đồ điện gia dụng mới và tiết kiệm điện, như máy giặt, bơm nhiệt, tủ lạnh và đèn điện.

Bà Quinn nói thêm: “Tôi khuyên bất kỳ ai hội đủ điều kiện nên tham gia các chương trình này. Tôi rất vui vì SCE có các chương trình này cho khách hàng.”

Để hội đủ điều kiện tham gia CARE, FERA hay các chương trình khác cho người hội đủ điều kiện về lợi tức của SCE, khách hàng phải đáp ứng
hướng dẫn về lợi tức của liên bang có hiệu lực từ ngày 1 tháng Sáu.

Khách hàng có thể nộp đơn
trên mạng, gửi đơn qua bưu điện hoặc gọi cho ban hỗ trợ khách hàng trong giờ làm việc theo số 800-447-6620. Chỉ mất vài phút để điền đơn ghi danh. Không cần nộp thêm tài liệu khi ghi danh.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình của SCE để giúp các khách hàng cư dân quản lý hóa đơn, xin ghé vào
sce.com/billassistance.