Bình Điện Lớn Hơn Giúp Lưới Điện Mạnh Hơn

Southern California Edison cho thêm 590 megawatt vào hệ thống điện, đủ năng lượng để cấp cho khoảng 200,000 gia đình.

Tích trữ năng lượng đóng vai trò quan trọng để đảm bảo có điện ổn định và sạch. Để nâng cao độ ổn định của hệ thống điện khu vực, Southern California Edison đã ký các hợp đồng dài hạn cho bốn dự án sẽ thêm 590 megawatt điện dự trữ vào hệ thống điện.

Đủ để cung cấp cho khoảng 200,000 gia đình.

Một trong nhiều cách mà các nguồn năng lượng linh hoạt này có thể được sử dụng là thu năng lượng mặt trời trong ngày và phân phối năng lượng khi mặt trời lặn và nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng lên. Các nguồn này cũng có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của Tổng Đài Hệ Thống Độc Lập California (California Independent System Operator), như khi có những quãng thời gian nhu cầu cao, đợt nắng nóng hay vào những lúc khác khi hệ thống điện bị quá tải.

Ông William Walsh, phó chủ tịch SCE đảm trách việc Thu Mua & Quản Lý Năng Lượng cho biết: “Thêm các bình điện cỡ lớn tầm cỡ dùng cho hãng tiện ích sẽ tăng độ ổn định cho hệ thống điện và tiến thêm một bước trong việc kết hợp các nguồn điện tái tạo, như điện gió và điện mặt trời, vào hệ thống điện. Khi California chuyển sang sử dụng 100% năng lượng sạch tái tạo để giảm khí thải nhà kính đang gây biến đổi khí hậu, bình điện dự trữ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tận dụng giá trị của các nguồn tài nguyên đáng tin cậy hiệu quả, không chứa carbon này.”

Ba trong bốn dự án này là các dự án quy mô lớn đạt tổng 585 MW sẽ tận dụng các bình điện lithium-ion để trữ năng lượng để sử dụng sau này.

Dự án thứ tư là một hợp đồng đáp ứng nhu cầu 5 MW sẽ sử dụng năng lượng từ các nguồn dự trữ năng lượng của khách hàng tư gia. Các cộng đồng bị ảnh hưởng về kinh tế vốn phải chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ ô nhiễm không khí sẽ cung cấp 5% số MW cho dự án này.

Như được nêu trong Pathway 2045 (Lộ trình 2045), SCE ước tính tiểu bang sẽ cần thêm 30 GW dự trữ năng lượng tầm cỡ dùng cho hãng tiện ích vào hệ thống điện và 10 GW dự trữ năng lượng từ các nguồn năng lượng được phân phối để đáp ứng các mục tiêu của tiểu bang về năng lượng sạch và trung hòa khí thải carbon. Các hợp đồng mới này sẽ tiếp tục giúp California đáp ứng các mục tiêu này đồng thời giúp ổn định hệ thống điện hơn. Các hợp đồng mới này cũng giúp cải thiện nền kinh tế California khi tạo ra các việc làm lành nghề và việc làm kỹ năng cao trong ngành năng lượng sạch đồng thời giảm phát thải khí nhà kính (GHG).

SCE sẽ trình các hợp đồng này lên Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California trước cuối năm nay để được chấp thuận.