Bảo Vệ Môi Trường nhờ Không In Hóa Đơn Giấy

Southern California Edison thúc đẩy chương trình 'xanh' cũng giúp ngăn chặn trộm cắp danh tính và giảm chi phí.


Quý vị có biết giấy tạo ra tới 25% chất thải ở bãi chôn lấp rác, 33% chất thải thành phố và 50% chất thải của doanh nghiệp? Một cách dễ dàng để giảm lượng giấy đi vào bãi chôn lấp rác là nhờ lập hóa đơn không in ra giấy, cũng góp phần giảm ô nhiễm không khí từ sản xuất giấy và giúp giảm tình trạng thiếu giấy quốc gia đã tăng chi phí giấy lên tới 60%.

Lập hóa đơn không in ra giấy là cách thuận tiện để vào xem hóa đơn hiện tại và trước đây của quý vị, và giảm bày bừa giấy ở nhà. Các ưu điểm khác bao gồm:

  • Bảo mật — an toàn hơn hóa đơn giấy vì hóa đơn giấy có thể bị đánh cắp khi gửi qua bưu điện và được sử dụng để trộm cắp danh tính. Chỉ cần nhớ đừng trả hóa đơn khi dùng Wi-Fi công cộng. Ngoài ra, tránh bấm vào các trang mạng gửi qua email — sẽ an toàn hơn khi nhập URL trực tiếp vào trình duyệt của quý vị.

  • Thuận tiện ngay trên đường đi.

  • Xem hóa đơn hiện tại và lịch sử hóa đơn của quý vị mọi lúc, mọi nơi, 24/7.

Chi tiết gửi hóa đơn không in ra giấy

  • SCE sẽ tự động gửi nhắc nhở khi hóa đơn đến hạn để quý vị không quên trả hóa đơn.

  • Khách hàng có thể chọn chấm dứt tham gia dùng hóa đơn điện tử bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với SCE. Các yêu cầu như vậy sẽ có hiệu lực trong chu kỳ gửi hóa đơn thông thường tiếp theo sau khi yêu cầu của khách hàng được SCE xét duyệt.

  • Tất cả các khoản phí có thể đã xuất hiện trên hóa đơn giấy, cùng với tất cả các thông báo pháp lý và bắt buộc, được cung cấp cùng với hóa đơn điện tử.

  • Xem hóa đơn trên mạng 24/7 trên máy điện toán hoặc điện thoại của quý vị cũng dễ dàng như đăng nhập vào trương mục MyAccount của quý vị.

  • Bảo mật an toàn hơn khi trả hóa đơn không in ra giấy. Vì sao kê hóa đơn không được gửi qua bưu điện đến nhà của quý vị, kẻ trộm sẽ không có cơ hội xem thông tin nếu họ lấy cắp thư của quý vị.

  • Quý vị chỉ cần một tên người dùng và mật khẩu để vào xem trương mục của mình. Quý vị có thể sử dụng ứng dụng mật khẩu được mã hóa để mọi việc được dễ dàng hơn.

Tạo ra ít rác hơn và sử dụng ít tài nguyên hơn khi ghi danh dùng hóa đơn không in ra giấy. Chỉ cần đăng nhập vào MyAccount, chọn “Preferences Center” (Trung Tâm Lựa Chọn Ưu Tiên) từ điều hướng bên trái và nhấp vào nút chuyển hóa đơn không in ra giấy để bật nút nhận cảnh báo.

Để tìm hiểu thêm, xin ghé vào Hóa Đơn Không In Ra Giấy (sce.com).