โครงการแบตเตอรี่ฟรีช่วยให้ลูกค้าของโครงการ Medical Baseline มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ลูกค้าของ SCE ที่ต้องพึ่งพาพลังงานสำหรับความต้องการทางการแพทย์ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้สูงและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้านรายได้ตามเกณฑ์อาจมีสิทธิ์ได้รับแบตเตอรี่สำรองแบบหิ้วได้และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ฟรี

ชาวแคลิฟอร์เนียทุกคนจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไฟดับที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องพึ่งพาพลังงานสำหรับความต้องการทางการแพทย์ และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้สูง

ขณะนี้ลูกค้าในโครงการ Medical Baseline ของ Southern California Edison สามารถอุ่นใจได้มากขึ้นกับแบตเตอรี่สำรองแบบหิ้วได้ชนิดใหม่ที่มาพร้อมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผ่านทางโครงการรับแบตเตอรี่สำรองสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต (Critical Care Backup Battery Program)

“SCE ต้องการที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้าและชุมชนของเราเพื่อให้มีความพร้อมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับเหตุการณ์ไฟดับที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่ไม่คาดคิดและจากเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ” คุณเจสสิก้า ลิม ผู้จัดการโครงการฝ่ายบริการลูกค้าของ SCE กล่าว “โครงการและบริการต่าง ๆ เช่น Critical Care Backup Battery สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในช่วงเวลาวิกฤตต่าง ๆ เหล่านี้”

ลูกค้าที่อาจมีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการแบตเตอรี่สำรองสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตต้องเป็นผู้ที่

ลูกค้าที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมจะได้รับจดหมายแจ้งเกี่ยวกับโครงการพร้อมข้อมูลของการร่วมงานกับผู้รับเหมาที่ได้รับอนุมัติโดย SCE เพื่อกำหนดขนาดแบตเตอรี่ที่มีความเหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของลูกค้า เมื่อได้รับการยืนยันแล้วผู้รับเหมาจะจัดส่งและติดตั้งแบตเตอรี่สำรองพร้อมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“เราเข้าใจดีถึงภาระของโรคระบาดผนวกกับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของเรา ทางบริษัทจึงทำให้การเข้าร่วมโครงการออนไลน์มีความเรียบง่ายมากขึ้นสำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยให้มีเวลาจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน” คุณลิม กล่าว

ลูกค้าที่อาจมีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการ Medical Baseline ควรเป็นผู้ที่

  • ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต หรือเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงความคล่องตัวในการเคลื่อนที่
  • เป็นผู้ที่ตอบสนองไวต่ออุณหภูมิและต้องใช้เครื่องปรับอากาศ
  • มีความเจ็บป่วยที่คุกคามต่อชีวิต มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ หรือภาวะอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้การทำความร้อนและ / หรือความเย็น

ลูกค้าผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ในโครงการที่มีคุณสมบัติด้านรายได้ตามเกณฑ์และเป็นลูกค้าที่ไม่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการรับแบตเตอรี่สำรองสำหรับโครงการดูแลผู้ป่วยวิกฤตสามารถตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับ Medical Baseline ได้ทางออนไลน์ที่ sce.com/medicalbaseline ซึ่งขณะนี้มีบริการใน 19 ภาษา รวมทั้ง ภาษาสเปน เกาหลี จีน เวียดนาม และตากาล็อก

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนลดและสิ่งจูงใจสำหรับโซลูชันพลังงานแบบหิ้วได้ รวมถึงโครงการ Critical Care Backup Battery Program (โครงการรับแบตเตอรี่สำรองสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต) ลูกค้าควรไปที่ visit sce.com/customerresources ส่วนลูกค้าผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการด้านรายได้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยไปที่ sce.com/careandfera